Školský vzdelávací program

Školský vzdelávací program (pdf)

Školský poriadok

Školský poriadok (pdf)

Prijímanie detí do MŠ

Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ (pdf)

Podmienky prijímania detí do MŠ (pdf)