Vitajte na stránke Evanjelickej materskej školy Dr. Filipa Melanchtona.

 

V tom je láska, že nie my sme milovali Boha, ale že On miloval nás a poslal svojho Syna ako obeť zmierenia za naše hriechy.

 

1J 4,10

 

Haleluja! Pokojné a požehnané veľkonočné sviatky, radosť zo slávneho zmŕtvychvstania Pána Ježiša Krista 

Vám praje kolektív EMŠ


Zápis do materskej školy

Evanjelická materská škola Dr. Filipa Melanchtona oznamuje, že od 01.04.2021 do 31.05. 2021 sa uskutoční zápis detí do materskej školy na šk. rok 2021/2022 na základe podania žiadosti potvrdenej pediatrom.

 

Vyplnenú žiadosť môžete doručiť:

Nakoľko je z hygienických a bezpečnostných dôvodov pohyb rodičov v budove našej školy obmedzený a do priestorov MŠ je vstup rodičom zakázaný, prosíme Vás pri osobnom doručení žiadosti, zavolajte nám na telefónne číslo: 02/63812823 a žiadosť prídeme prebrať.

Taktiež žiadosť môžete vhodiť do našej poštovej schránky, ktorá sa nachádza pri vstupe do budovy MŠ (pri tenisovom kurte). 

Zároveň Vás chceme informovať, že naša materská škola nemá vlastnú jedáleň. Stravujeme sa v jedálni základnej školy Tupolevova 20, ktorá nevarí počas všetkých školských prázdnin. Počas školských prázdnin je materská škola zatvorená.

Prečítajte si tiež:

 


MŠ je otvorená - informácie

Prevádzka MŠ

Materská škola bude v prevádzke od 7,00 hod do 16,30 hod.

Podmienky nástupu - testovanie

Podmienkou pre nástup dieťaťa je negatívny výsledok RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 alebo antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie alebo potvrdenie o výnimke aspoň jedného zákonného zástupcu dieťaťa, ktorý s ním žije v spoločnej domácnosti.

Test platí 7 kalendárnych dní. Po uplynutí týchto 7 dní je nutné sa dať opäť pretestovať. 

Dieťa nebude môcť navštevovať MŠ bez otestovaného zákonného zástupcu. Deti sa testovať nemusia.

Potrebné tlačivá

Rodič pri nástupe detí do MŠ prinesie vypísané alebo vypíše v MŠ čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti. Toto čestné vyhlásenie bude rodič vypisovať každých 7 dní po pretestovaní, kým vláda nerozhodne inak. 


Fotogaléria

Stiahnite si tablo 
(rok 2019/2020)

Stiahnite si koláž 
(rok 2019/2020)


Mesačný program

MŠ je opäť otvorená

22.03.2021 07:00
MŠ je opäť otvorená. Tešíme sa na vás.

—————


Jedálny lístok na tento týždeň:

Školská jedáleň pre ZŠ Tupolevova