ZÁPIS DO MATERSKEJ ŠKOLY

Evanjelická materská škola Dr. Filipa Melanchtona oznamuje, 

že zápis detí do materskej školy na šk. rok 2020/2021

sa uskutoční

od 30.4.2020 do 31.5. 2020

na základe podania žiadosti potvrdenej pediatrom.

Žiadosť o prijatie deťaťa prineste prosím osobne do MŠ.


PRERUŠENIE VYUČOVANIA !!!

Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 3 ods. 8 vyhlášky č. 231/2009 Z. z. Ministerstva školstva SR o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 
 
prerušuje vyučovanie na školách a školských zariadeniach od 16. marca 2020 do odvolania. 

Vitajte na stránke Evanjelickej materskej školy Dr. Filipa Melanchtona.

 

Milovaní, teraz sme dietkami Božími, 

a ešte nevyšlo najavo, čím budeme. 

Vieme, že keď vyjde najavo, Jemu budeme podobní, 

lebo Ho uvidíme takého, aký je. 

A každý, kto má takúto nádej v Ňom, 

očisťuje sa, ako je čistý On.

1 Jánov 3,2-3


Zažili sme ...

  • Koncom januára nás navštívila sestrička zo zubnej ambulancie. Deti sa dozvedeli, ako si správne čistiť zúbky, ale aj to, čo všetko sa robí v zubnej ambulancii.

  • Deti sa veľmi tešili aj na karneval, ktorý sme mali v škôlke začiatkom februára.

  • V Bratislavskom bábkovom divadle sme si pozreli predstavenie "O rybárovi a zlatej rybke"

Fotogaléria

Stiahnite si tablo 
(rok 2018/2019)

Stiahnite si koláž 
(rok 2018/2019)


Mesačný program

Návšetva knižnice (MT): Medvedík a záhradná potopa

04.03.2020 08:30
V rámci mesiaca knihy deti navštívia knižnicu na Prokofievovej...

—————

Návšteva knižnice (ST): Zem sa usmieva

09.03.2020 08:30
V rámci mesiaca knihy deti navštívia knižnicu na Prokofievovej...

—————

Ako vzniká kniha

10.03.2020 08:30
Edukačná aktivita zameraná na poznávanie procesu vzniku knihy,...

—————

Návšteva knižnice (VT): Čo ťa žerie?

12.03.2020 08:30
V rámci mesiaca knihy deti navštívia knižnicu na Prokofievovej...

—————

Kurz gymnastiky

18.03.2020 08:00
18.-24.3. Kurz gymnastiky v špecializovanej telocvični na Sokolskej...

—————


Jedálny lístok na tento týždeň:

Školská jedáleň pre ZŠ Tupolevova


Výberové konanie

Západný dištrikt ECAV na Slovensku hľadá uchádzačov na pozíciu 

učiteľ materskej školy

miesto výkonu práce:
Evanjelická materská škola Dr. Filipa Melanchtona
Tupolevova 20, Bratislava

Viac informácií v priloženém súbore


 

riaditeľ

Evanjelickej materskej školy Dr. Filipa Melanchtona, Tupolevova 20, Bratislava

Viac informácií v priloženém súbore.