Letné prázdniny

Prajeme Vám príjemné prežitie letných prázdnin a krásny čas letných dovoleniek a oddychu. Tešíme sa na všetkých, s ktorými sa v septembri opäť stretneme.

Deťom, ktoré odchádzajú do základnej školy prajeme úspešný štart do novej etapy ich života.

Zároveň by sme touto cestou chceli poďakovať všetkým vám, rodičom, starým rodičom a rodinným príslušníkom, ktorí sa podieľate na tom, aby naša materská škola i naďalej vytvárala duchovný domov pre vaše deti.

Chceli by sme Vám poďakovať za všetku Vašu duchovnú aj finančnú pomoc v uplynulom školskom roku.

kolektív Evanjelickej materskej školy


Vitajte na stránke Evanjelickej materskej školy Dr. Filipa Melanchtona.

 

Milovaní, teraz sme dietkami Božími, 

a ešte nevyšlo najavo, čím budeme. 

Vieme, že keď vyjde najavo, Jemu budeme podobní, 

lebo Ho uvidíme takého, aký je. 

A každý, kto má takúto nádej v Ňom, 

očisťuje sa, ako je čistý On.

1 Jánov 3,2-3


Zažili sme pred prázdninami

  • Na deň detí si mohli deti zajazdiť na koníkoch

  • Počas júna sa deti strednej a veľkej triedy zúčastnili plaveckého výcviku.

Fotogaléria

Stiahnite si tablo


Jedálny lístok na tento týždeň:

Školská jedáleň pre ZŠ Tupolevova


Mesačný program

01.07.2018 07:00
30.6. - 2.9.2018 Letné prázdniny

—————