Vitajte na stránke Evanjelickej materskej školy Dr. Filipa Melanchtona.

 

Potom vzal "Ježiš" dieťa, postavil ho prostred nich,
objal ho a povedal im: 

Kto by prijal jedno z takýchto detí v mojom mene, mňa prijíma; a kto by mňa prijal, nie mňa prijíma, ale Toho, kto ma poslal.

 

Marek 9, 36-37


Informácie pre rodičov

Prevádzka MŠ

Materská škola je v prevádzke od 7,00 hod do 16,30 hod.

Čestné prehlásenie

Osoby vstupujúce do objektu / areálu školy a školského zariadenia sa nemusia preukazovať negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19. 

Pri každom prerušení školskej dochádzky na viac ako 3 dni (vrátane víkendov a sviatkov) je však potrebné vypísať  čestné prehlásenie .

V prípade choroby, prerušení dochádzky na viac ako 5 dní je potrebné priniesť potvrdenie od lekára.


Fotogaléria

Stiahnite si tablo 
(rok 2019/2020)

Stiahnite si koláž 
(rok 2019/2020)


Mesačný program

Karneval

01.06.2021 08:00
Zábavné doobedie na Deň detí v MŠ plné hier, súťaží, tancovania v maskách.

—————

Vláčik Prešporáčik

02.06.2021 09:00
Výlet na vláčiku Prešporáčiku z MŠ na Bratislavský hrad. Počas jazdy si...

—————

Online filharmonická škôlka

07.06.2021 08:00
Žabky: Deti si v priestoroch MŠ pozrú záznam koncertu zo Slovenskej...

—————

Kúzelník

08.06.2021 08:00
Zábavné vystúpenie kúzelníka v MŠ v doobedňajších hodinách.

—————

Online filharmonická škôlka

09.06.2021 08:00
Motýliky: Deti si v priestoroch MŠ pozrú záznam koncertu zo Slovenskej...

—————

Online filharmonická škôlka

10.06.2021 08:00
Sovičky: Deti si v priestoroch MŠ pozrú záznam koncertu zo Slovenskej...

—————

Športový deň

16.06.2021 08:00
Súťažné hry v areáli materskej školy.

—————

Skúška programu na rozlúčku s predškolákmi

18.06.2021 08:30

—————

Rozlúčka s predškolákmi v kostole

20.06.2021 11:00
Vystúpenie detí v kostole na Strečnianskej ulici počas rodinných služieb...

—————


Jedálny lístok na tento týždeň:

Školská jedáleň pre ZŠ Tupolevova