Vitajte na stránke Evanjelickej materskej školy Dr. Filipa Melanchtona.

 

Veľmi som sa zaradoval, že som medzi tvojimi deťmi našiel také, čo chodia v pravde, ako sme prijali prikázanie od Otca.

 

2Jn, 1,4


Letné prázdniny

Prajeme Vám príjemné prežitie letných prázdnin a krásny čas letných dovoleniek a oddychu. Tešíme sa na všetkých, s ktorými sa v septembri opäť stretneme.

Deťom, ktoré odchádzajú do základnej školy prajeme úspešný štart do novej etapy ich života.

Zároveň by sme touto cestou chceli poďakovať všetkým vám, rodičom, starým rodičom a rodinným príslušníkom, ktorí sa podieľate na tom, aby naša materská škola i naďalej vytvárala duchovný domov pre vaše deti.

Chceli by sme Vám poďakovať za všetku Vašu duchovnú aj finančnú pomoc v uplynulom školskom roku.

kolektív Evanjelickej materskej školy


Fotogaléria

Stiahnite si tablo 
(rok 2020/2021)

 

Fotokoláž zo školského roku si budete môcť stiahnuť už čoskoro.


Mesačný program

Ukončenie školského roku

30.06.2021 07:00
Tešíme sa na deti opäť v septembri, "veľkáčom" prajeme úspešný štart do...

—————


Jedálny lístok na tento týždeň:

Školská jedáleň pre ZŠ Tupolevova