Mimoriadny oznam

Vzhľadom na aktuálnu situáciu a opatrenia ohľadom COVID-19 bude naša materská škola od 11.1.2021 do 15.1.2021 zatvorená!

 

"Aká veleba a sláva,
svetla plná svätá noc,
Boh nám svojho Syna dáva,
Ježiš ide na pomoc.
 
Radujme sa, plesajme,
celým srdcom spievajme!
Kristus zdávna vyčkávaný
prišiel, tu je medzi nami."
 
Pokojné prežitie adventného obdobia a vianočných sviatkov, všetkým ľuďom dobrej vôle praje kolektív Evanjelickej materskej školy v Petržalke.

 


Epidemiologické opatrenia

  • Pri prvom nástupe detí do EMŠ zákonný zástupca vyplní čestné vy hlásenie. 
  • Zákonný zástupca predkladá po každom prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie. 
  • Pri prerušení viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast. 

Pri ceste do materskej školy sa sprevádzajúce osoby a deti riadia opatreniami ÚVZ SR a pokynmi RÚVZ. Celkový čas zdržiavania sa osôb sprevádzajúcich deti do materskej školy vo vonkajších a vnútorných priestoroch materskej školy je potrebné obmedziť  na nevyhnutné minimum. Dieťa môže sprevádzať vždy len jedna osoba.

Sprevádzajúca osoba sa v priestoroch materskej školy pohybuje vždy v rúšku resp. v súlade s aktuálnymi hygienicko-epidemiologickými nariadeniami, a to hlavne za účelom odovzdania a vyzdvihnutia dieťaťa z MŠ. Dieťa odovzdáva výhradne zamestnancovi, ktorý dieťa prevezme až po zmeraní teploty a na základe záveru ranného zdravotného filtra. V prípade podozrenia na akútne ochorenie (nielen COVID-19), dieťa nebude prevzaté do materskej školy.

Sprevádzajúca osoba nebude vstupovať do priestorov šatne, a to aj v tom prípade, že budú dvere do MŠ otvorené. O svojej prítomnosti v MŠ upozorní zazvonením na zvonček.

Dieťa si so sebou do materskej školy prinesie ruksak, v ktorom bude mať náhradné rúška (2ks) a označenú fľašu s vodou. Je zakázané nosenie hračiek a iného materiálu alebo pomôcok z domáceho prostredia do materskej školy. Taktiež je zakázané nosenie akéhokoľvek jedla do MŠ.

V prípade, že dieťa vycestovalo mimo Slovenskej republiky, môže do MŠ nastúpiť po uplynutí 5 dní od návratu. Nevzťahuje sa to na deti, ktoré bývajú v priľahlých zahraničných obciach (Rajka, Kittsee,...)

V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID_19, zákonný zástupca bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného pedagogického zamestnanca a riaditeľku materskej školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok bude dieťa z materskej školy vylúčené.


Fotogaléria

Stiahnite si tablo 
(rok 2019/2020)

Stiahnite si koláž 
(rok 2019/2020)


Mesačný program

MIKULÁŠ V MŠ

04.12.2020 08:00
Žabky, Motýliky, Sovičky: Návšteva Mikuláša spojená s rozdávaním...

—————

TVORIVÉ DIELNE – VIANOČNÉ OZDOBY

07.12.2020 08:00
Sovičky: tvorivé dielne s pani učiteľkami v triedach

—————

TVORIVÉ DIELNE – VIANOČNÁ POHĽADNICA

08.12.2020 08:00
Motýliky: tvorivé dielne s pani učiteľkami v triedach

—————

TVORIVÉ DIELNE – MIKULÁŠ

08.12.2020 08:00
Žabky: tvorivé dielne s pani učiteľkami v triedach

—————

SKÚŠKA VIANOČNÉHO PROGRAMU

11.12.2020 08:30
Žabky, Motýliky, Sovičky: Nácvik vianočného programu na nedeľné vystúpenie...

—————

VIANOČNÉ VYSTÚPENIE DETÍ V KOSTOLE

13.12.2020 11:00
Vianočné vystúpenie detí v kostole na Strečnianskej 15 počas rodinných...

—————

ONLINE FILHARMONICKÁ ŠKÔLKA

18.12.2020 08:00
Sovičky: Deti si v priestoroch MŠ pozrú záznam koncertu zo Slovenskej...

—————

VIANOČNÉ PREKVAPENIE

21.12.2020 08:00
Žabky, Motýliky, Sovičky: Posedenie pri vianočnom stromčeku spojené...

—————

VIANOČNÉ PRÁZDNINY

23.12.2020 07:00
23.12.2020 – 7.1.2021

—————


Jedálny lístok na tento týždeň:

Školská jedáleň pre ZŠ Tupolevova