Nový rok Pánov 2018

Čuj naše prosby, Pane neba, zeme, keď do nového roku vstupujeme, nám všetkým cestu svojím svetlom osvieť, Duchom nás posväť.

(Evanjelický spevník 69,1)


Začíname nový rok Pánov 2018. Nikto z nás presne nevie aký bude a čo všetko nám prinesie. Pre veriaceho človeka je však jasné, že tak ako doteraz sa budeme môcť s dôverou obrátiť na Toho, ktorý nám pomáhal. Aj v novom roku, každý jeden deň nás bude sprevádzať ten istý Boh, na ktorého obraz sme boli stvorení. On nám zasľúbil, že nás nikdy neopustí. Preto má byť pre nás prirodzené, že svoj život dáme k dispozícii Jemu samému. Pán Boh o nás prejavuje záujem. Dôkazom toho je narodený Boží Syn – Pán Ježiš Kristus. Veď pred pár dňami sme svätili Vianoce a obsahom týchto sviatkov je práve Kristovo narodenie do tohto sveta. V tom sa prejavila Božia láska k nám, že nám Ho poslal. Ak v Neho budeme veriť a hlavne sa snažiť podľa Jeho slov žiť, tak prežijeme šťastný, radostný, pokojný a požehnaný rok Pánov 2018.

Mgr. Milan Krivda
biskup ZD ECAV 


Zažili sme začiatkom roku

  • Koncom januára sa deti z veľkej triedy vybrali pozorovať vtákov k Veľkému Draždiaku.

  • Začiatkom februára sme mali v našej materskej škole karneval spojený s bublinovou šou.

  • Deti vedieme k láske ku kultúre aj návštevou v Slovenskej národnej galérii.

Fotogaléria

Stiahnite si tablo


Pietna spomienka na M.R. Štefánika

Deti našej materskej školy sa na pozvanie Nadácie M.R.Štefánika zúčastnili na pietnej spomienke, kde vystúpili s recitáciami.
 

 


Jedálny lístok na tento týždeň:

Školská jedáleň pre ZŠ Tupolevova


Mesačný program

02.02.2018 07:30
Polročné prázdniny

—————

05.02.2018 08:30
Karneval v MŠ (s bublinovou šou a piknikom)

—————

08.02.2018 09:30
Slovenská národná galéria (veľká trieda), cyklus: Mesto, v ktorom žijem

—————

13.02.2018 09:30
Slovenská národná galéria (stredná trieda), cyklus: Mesto, v ktorom žijem

—————

14.02.2018 08:30
Ako vzniká kniha: beseda s vydavateľstvom Mladé letá (veľká trieda)

—————

15.02.2018 08:30
Ako vzniká kniha: beseda s vydavateľstvom Mladé letá (stredná trieda)

—————

21.02.2018 08:30
Pohľad na svet očami nevidiaceho človeka (Stretnutie detí s nevidiacim...

—————

23.02.2018 08:30
Dentálna hygiena spojená s florizáciou (zubárka v MŠ)

—————