"Ale on bol prebodnutý pre naše priestupky,
zmučený pre naše neprávosti.
On znášal trest za náš pokoj,
jeho jazvami sa nám dostalo uzdravenia."

Izaiáš 53,5

 


 

Výberové konanie

Západný dištrikt ECAV na Slovensku
hľadá uchádzačov na pozíciu 

učiteľ materskej školy

miesto výkonu práce:
Evanjelická materská škola Dr. Filipa Melanchtona
Tupolevova 20, Bratislava

Viac informácií v priloženém súbore.


Zažili sme počas marca

  • Predškoláci navštívili Stredisko evanjelickej diakonie

  • Najlepší športovci sú na olympiáde. Budú to neskôr aj niektorí z detí našej materskej školy?

  • Deti sa dozvedeli o najkrajšej knihe na svete, biblii.

  • Viete ako prišla na svet kniha? Naše deti to už vedia.

  • O najkrajšej knihe sa deti dozvedeli aj v podaní kresťanského divadielka z Klubu Benjamín.

Fotogaléria

Stiahnite si tablo 
(rok 2017/2018)


Mesačný program

Slovenská filharmónia

01.04.2019 08:00
Koncert na tému "Farebný klavír"

—————

Predškoláci na návšteve v CZŠ Narnia

04.04.2019 08:00
Náčuv vyučovacej hodiny AJ u prvákov

—————

Zubná ambulancia na Budatínskej

08.04.2019 08:00

—————

Tvorivé dielničky

08.04.2019 08:00
Tematicky zamerané k Veľkej noci

—————

Predškoláci v Bulharskej materskej škole

10.04.2019 08:00

—————

Dopraváčik

11.04.2019 08:00
Dopravná výchova formou zážitkového učenia, v spolupráci s Mestskou...

—————

Koncoročné fotenie

15.04.2019 08:00

—————

Veľkonočné prázdniny

18.04.2019 07:00
18.4. - 23.4. Prázdniny

—————


Jedálny lístok na tento týždeň:

Školská jedáleň pre ZŠ Tupolevova