Vitajte na stránke Evanjelickej materskej školy Dr. Filipa Melanchtona.

 

Milovaní, teraz sme dietkami Božími, 

a ešte nevyšlo najavo, čím budeme. 

Vieme, že keď vyjde najavo, Jemu budeme podobní, 

lebo Ho uvidíme takého, aký je. 

A každý, kto má takúto nádej v Ňom, 

očisťuje sa, ako je čistý On.

1 Jánov 3,2-3


Zažili sme v apríli

  • Začiatkom apríla si deti v malej triede v rámci tvorivých dielní vyrábali náramky, kým deti strednej triedy sadili semienka

  • V polovici apríla navštívili deti aj bývalú pani učiteľku Doňu v Jarovciach

  • Viete ako Lienka Bodkulienka videla semienko rásť? Deti z malej triedy to už vedia.

  • V rámci Dopraváčika sa deti naučili, aké sú pravidlá cestnej premávky.

  • Koncom apríla sme navštívili hvezdáreň v Hlohovci.

Fotogaléria

Stiahnite si tablo


Detský letný tábor

Dávame do pozornosti denný detský letný tábor v Zborovom dome CZ ECAV Petržalka
 
Informácie nájdete na stránke CZ ECAV Petržalka:
 

 


Jedálny lístok na tento týždeň:

Školská jedáleň pre ZŠ Tupolevova


Mesačný program

10.05.2018 08:30
Koncoročné fotografovanie

—————

13.05.2018 09:30
Vystúpenie detí na Deň matiek v kostole sv. Trojice v Petržalke

—————

16.05.2018 16:00
Slávnostná akadémia Art Pegas 

—————

21.05.2018 09:00
Návšteva Vodárenského múzea (veľká trieda)

—————

25.05.2018 08:30
RTVS - Nahrávanie relácie Fidlibum v MŠ

—————

31.05.2018 09:30
Divadielko Žu-žu v MŠ (v podaní bábkohercov z relácie Fidlibum)

—————