"Sláva na výsostiach Bohu 
a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle!"
 
Mt 2,14
 
 
Pokojné prežitie adventného obdobia a vianočných sviatkov, všetkým ľuďom dobrej vôle praje kolektív Evanjelickej materskej školy v Petržalke.

 


Výberové konanie

Cirkevný zbor ECAV na Slovensku, Bratislava-Petržalka, 

v zmysle § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a  § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme 

vyhlasuje 

výberové konanie na pozíciu riaditeľa/riaditeľky

Evanjelickej materskej školy Dr. Filipa Melanchtona, Tupolevova 20, Bratislava-Petržalka.

Všetky potrebné informácie nájdete v priloženom dokumente.

Prihlášku do výberového konania je potrebné spolu s požadovanými prílohami zaslať do 15.12.2021.


Voľné miesta pre vaše deti

Milí rodičia, 
 
máme v materskej škole voľné miesta pre vaše deti.
 
Ak máte záujem, aby vaše dieťa navštevovalo našu Evanjelickú materskú školu zavolajte nám na tel. 02/638 128 23 alebo napíšte email emsmelanchtona@gmail.com. Prihlášku nájdete v sekcii Dokumenty
 
Požehnaný deň prajem.
 
riaditeľka
K. Gajdošová

 


Dôležité informácie

Materská škola je otvorená od 7,00 hod. do 16,30 hod.

Telefónne číslo materskej školy: 02/ 63 81 28 23

 

Do materskej školy je zakázané nosenie hračiek a iného materiálu alebo pomôcok z domáceho prostredia. Taktiež je zakázané nosenie akéhokoľvek jedla do MŠ.

 

Dokumenty do materskej školy

Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ rodič predloží po každom prerušení dochádzky v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov). 


Fotogaléria

Stiahnite si tablo 
(rok 2020/2021)


Mesačný program

Vianočné prázdniny

18.12.2021 07:00
Od 18.12.2021 (sobota) do 7.1.2022 (piatok), návrat do škôlky 10.1.2022...

—————


Jedálny lístok na tento týždeň:

Školská jedáleň pre ZŠ Tupolevova