Vitajte na stránke Evanjelickej materskej školy Dr. Filipa Melanchtona.

 

"Ale on bol prebodnutý pre naše priestupky,
zmučený pre naše neprávosti.
On znášal trest za náš pokoj,
jeho jazvami sa nám dostalo uzdravenia."

Izaiáš 53,5

 


ZÁPIS DO MATERSKEJ ŠKOLY

Evanjelická materská škola Dr. Filipa Melanchtona oznamuje, že od 30.04.2020 do 31.05. 2020 sa uskutoční zápis detí do materskej školy na šk. rok 2020/2021 na základe podania žiadosti. 

V súvislosti so šírením COVID-19, žiadosť o prijatie dieťaťa (doc, pdf) zašlite elektronicky na emsmelanchtona@gmail.com.

Žiadosť nemusí obsahovať potvrdenie od pediatra, vyjadrenie zborového farára môže byť tiež poslané elektronickou formou.


PRERUŠENIE VYUČOVANIA !!!

Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 3 ods. 8 vyhlášky č. 231/2009 Z. z. Ministerstva školstva SR o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 
 
prerušuje vyučovanie na školách a školských zariadeniach od 16. marca 2020 do odvolania. 

Zažili sme ...

  • Koncom januára nás navštívila sestrička zo zubnej ambulancie. Deti sa dozvedeli, ako si správne čistiť zúbky, ale aj to, čo všetko sa robí v zubnej ambulancii.

  • Deti sa veľmi tešili aj na karneval, ktorý sme mali v škôlke začiatkom februára.

  • V Bratislavskom bábkovom divadle sme si pozreli predstavenie "O rybárovi a zlatej rybke"

Fotogaléria

Stiahnite si tablo 
(rok 2018/2019)

Stiahnite si koláž 
(rok 2018/2019)


Mesačný program

Prerušenie vyučovania

16.03.2020 06:00
Prerušenie vyučovania na základe nariadenia Ministra školstva, vedy,...

—————


Jedálny lístok na tento týždeň:

Školská jedáleň pre ZŠ Tupolevova


Výberové konanie

Západný dištrikt ECAV na Slovensku hľadá uchádzačov na pozíciu 

učiteľ materskej školy

miesto výkonu práce:
Evanjelická materská škola Dr. Filipa Melanchtona
Tupolevova 20, Bratislava

Viac informácií v priloženém súbore


 

riaditeľ

Evanjelickej materskej školy Dr. Filipa Melanchtona, Tupolevova 20, Bratislava

Viac informácií v priloženém súbore.