Vitajte na stránke Evanjelickej materskej školy Dr. Filipa Melanchtona.

 

Potom vzal "Ježiš" dieťa, postavil ho prostred nich,
objal ho a povedal im: 

Kto by prijal jedno z takýchto detí v mojom mene, mňa prijíma; a kto by mňa prijal, nie mňa prijíma, ale Toho, kto ma poslal.

 

Marek 9, 36-37


Mimoriadny oznam - čiastočné otvorenie MŠ

Na základe rozhodnutia vedenia mestskej časti Bratislava - Petržalka, od pondelka 22. februára otvárame materskú školu pre: 

  • deti z predškolskej triedy (sovičky)
  • deti rodičov z kritickej infraštruktúry.

Prevádzka MŠ

Materská škola bude v prevádzke od 7,00 hod do 16,30 hod.

Podmienky nástupu - testovanie

Podmienkou pre nástup dieťaťa je negatívny výsledok RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 alebo antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie alebo potvrdenie o výnimke aspoň jedného zákonného zástupcu dieťaťa, ktorý s ním žije v spoločnej domácnosti.

Test platí 7 kalendárnych dní. Po uplynutí týchto 7 dní je nutné sa dať opäť pretestovať. 

Dieťa nebude môcť navštevovať MŠ bez otestovaného zákonného zástupcu. Deti sa testovať nemusia.

Potrebné tlačivá

Rodič pri nástupe detí do MŠ prinesie vypísané alebo vypíše v MŠ čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti. Toto čestné vyhlásenie bude rodič vypisovať každých 7 dní po pretestovaní, kým vláda nerozhodne inak. 


Všeobecné epidemiologické opatrenia

Pri prerušení viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast. 

Pri ceste do materskej školy sa sprevádzajúce osoby a deti riadia opatreniami ÚVZ SR a pokynmi RÚVZ. Celkový čas zdržiavania sa osôb sprevádzajúcich deti do materskej školy vo vonkajších a vnútorných priestoroch materskej školy je potrebné obmedziť  na nevyhnutné minimum. Dieťa môže sprevádzať vždy len jedna osoba.

Sprevádzajúca osoba sa v priestoroch materskej školy pohybuje vždy v rúšku resp. v súlade s aktuálnymi hygienicko-epidemiologickými nariadeniami, a to hlavne za účelom odovzdania a vyzdvihnutia dieťaťa z MŠ. Dieťa odovzdáva výhradne zamestnancovi, ktorý dieťa prevezme až po zmeraní teploty a na základe záveru ranného zdravotného filtra. V prípade podozrenia na akútne ochorenie (nielen COVID-19), dieťa nebude prevzaté do materskej školy.

Sprevádzajúca osoba nebude vstupovať do priestorov šatne, a to aj v tom prípade, že budú dvere do MŠ otvorené. O svojej prítomnosti v MŠ upozorní zazvonením na zvonček.

Dieťa si so sebou do materskej školy prinesie ruksak, v ktorom bude mať náhradné rúška (2ks) a označenú fľašu s vodou. Je zakázané nosenie hračiek a iného materiálu alebo pomôcok z domáceho prostredia do materskej školy. Taktiež je zakázané nosenie akéhokoľvek jedla do MŠ.

V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID_19, zákonný zástupca bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného pedagogického zamestnanca a riaditeľku materskej školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok bude dieťa z materskej školy vylúčené.


Fotogaléria

Stiahnite si tablo 
(rok 2019/2020)

Stiahnite si koláž 
(rok 2019/2020)


Mesačný program

MŠ čiastočne otvorená !!!

22.02.2021 07:00
Z dôvodu aktuálnej epidemiologickej situácie je MŠ od 22.2. pre deti z...

—————

Jarné prázdniny

01.03.2021 07:00
1.3. - 5.3.2021

—————


Jedálny lístok na tento týždeň:

Školská jedáleň pre ZŠ Tupolevova