Vitajte na stránke našej materskej školy

 

Ak ústami vyznávaš Pána Ježiša a v srdci veríš, že Ho Boh vzkriesil z mŕtvych, budeš spasený; lebo srdcom veríme na spravodlivosť a ústami vyznávame na spasenie. Písmo totiž hovorí: Ktokoľvek verí v Neho, nebude zahanbený. 

 

R 10, 9 – 11

 


Voľné miesta pre vaše deti

Milí rodičia, 
 
máme v materskej škole voľné miesta pre vaše deti.
 
Ak máte záujem, aby vaše dieťa navštevovalo našu Evanjelickú materskú školu zavolajte nám na tel. 02/638 128 23 alebo napíšte email emsmelanchtona@gmail.com. Prihlášku nájdete v sekcii Dokumenty
 
Požehnaný deň prajem.
 
riaditeľka
K. Gajdošová

 


Dôležité informácie

Materská škola je otvorená od 7,00 hod. do 16,30 hod.

Telefónne číslo materskej školy: 02/ 63 81 28 23

 

Potrebné veci do materskej školy

  • Náhradné rúška do skrinky
  • Papučky a náhradné oblečenie do skrinky
  • Pyžamko na spanie.
  • Prefotenú kartičku poistenca – platí len pre novoprijaté deti
  •  

Vyplnené dokumenty:

Do materskej školy je zakázané nosenie hračiek a iného materiálu alebo pomôcok z domáceho prostredia. Taktiež je zakázané nosenie akéhokoľvek jedla do MŠ.

 

Dokumenty do materskej školy

Pri prvom nástupe detí do EMŠ zákonný zástupca prinesie vyplnené  "Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti" s dátumom nástupu. Toto „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ rodič predloží po každom prerušení dochádzky v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov). 

V zelených okresoch predkladá rodič "Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti" dobrovoľne, ale keď prejdeme do oranžového okresu, bude toto potvrdenie povinné.

Ak si chcete na dieťa uplatniť výnimku z karantény, prineste v deň nástupu dieťaťa do MŠ vypísaný dokument – "Oznámenie o výnimke z karantény".

 

Adaptačný proces novoprijatých detí

Dieťa sa adaptuje na MŠ postupne:

  • prvý, druhý deň do 10,00 hod.
  • v prípade, že dieťa nemá výrazné problémy zostáva 2-3 dni na dopoludnie, t.j. do 12,00 hod.
  • v ďalších dňoch nastupuje postupné privykanie na popoludňajší oddych.

Odporúčame prevziať dieťa cca. o 15,00 hod.

Proces adaptácie bude prebiehať individuálne pre každé dieťa. Triedne učiteľky budú tento proces s rodičmi konzultovať.


Fotogaléria

Stiahnite si tablo 
(rok 2020/2021)


Mesačný program

Ukončenie školského roku

30.06.2021 07:00
Tešíme sa na deti opäť v septembri, "veľkáčom" prajeme úspešný štart do...

—————


Jedálny lístok na tento týždeň:

Školská jedáleň pre ZŠ Tupolevova