1. trieda (Žabky)

Mgr. Lenka Boldiová (triedna pani učiteľka)

Mgr. Katarína Gajdošová (pani riaditeľka)


2. trieda (Motýliky)

Mária Andrejkovičová (triedna pani učiteľka)

Mgr. Jana Mariašová


3. trieda (Sovičky)

Mgr. Denisa Kováčová (triedna pani učiteľka)

Soňa Rybáriková