1. trieda (Žabky)

Mgr. Lenka Boldiová (triedna pani učiteľka)

Mgr. Jana Mariašová (pani riaditeľka)


2. trieda (Motýliky)

Mária Andrejkovičová (triedna pani učiteľka)

Ing. Janka Adame


3. trieda (Sovičky)

Mgr. Denisa Kováčová (triedna pani učiteľka)

Soňa Rybáriková