Evanjelická MŠ Filipa Melanchtona

Tupolevova 20

851 01 Bratislava - Petržalka

 

Tel: 02 / 63 812 823

Riaditeľka MŠ: Mgr. Katarína Gajdošová (poverená riadením MŠ)

E-mail:emsmelanchtona@gmail.com

Webwww.emsbratislava.sk

Zriaďovateľ:

Cirkevný zbor ECAV Bratislava - Petržalka

Strečnianska 15, 851 05 Bratislava

Tel.: +421 2 63 82 75 59

 

1. zborový farár:

Mgr. David Bázlik

petrzalka@ecav.sk