Evanjelická materská škola

adresa:

telefón:

mail:

riaditeľka:

Zriaďovateľ

zriaďovateľ:

adresa:

telefón:

mail:

1. zborový farár:

Cirkevný zbor ECAV Bratislava – Petržalka

Mgr. Dávid Bázlik

V prípade nefunkčnosti internetovej stránky alebo jej časti, resp. žiadosti o vytvorenie prístupu pre rodičov, prosím kontaktujte administrátora webstránky.