Štatút Rady materskej školy

Štatút rady materskej školy (pdf)

Plán zasadnutí rady materskej školy

Plán zasadnutí na obdobie 2023/2024 (pdf)

Zápisnice zo zasadnutí rady materskej školy

Zápisnica zo zasadnutia RŠ dňa 12.10.2023 (pdf)
Zápisnica zo zasadnutia RŠ dňa 12.6.2023 (pdf)
Zápisnica zo zasadnutia RŠ dňa 16.2.2023 (pdf)
Zápisnica zo zasadnutia RŠ dňa 12.10.2022 (zip)
Zápisnica zo zasadnutia RŠ dňa 31.5.2022 (pdf)
Zápisnica zo zasadnutia RŠ dňa 14.10.2021 (pdf)
Zápisnica zo zasadnutia RŠ dňa 16.3.2021 (pdf)
Zápisnica zo zasadnutia RŠ dňa 15.10.2020 (pdf)

Výročné správy rady materskej školy

Výročná správa 2021/2022 (pdf)
Výročná správa 2019/2020 (pdf)