Kontaktné údaje:

OZ Naša škôlka

Evanjelická materská škola Dr. F. Melanchtona

Tupolevova 20

851 01 Bratislava

mail: ems.nasa.skolka@gmail.com

 

Identifikačné a fakturačné údaje:

IČO: 51230887

DIČ: 2120653733 (neplatca DPH)

účet: SK49 0200 0000 0038 9854 2458 (VÚB banka)

 

Štatutár združenia:

JUDr. Liliana Tahotná, predsedníčka OZ