V decembri 2017 bolo z iniciatívy rodičov bolo založené občianske združenie pri Evanjelickej materskej škole „Naša škôlka“.  

Cieľom združenia je: