Milí rodičia,

chceme Vás  touto cestou opätovne osloviť s prosbou o pomoc a podporu pre našu materskú školu a Naše/Vaše deti, a to formou poukázania podielu zaplatenej dane z príjmov vo výške 2% podľa § 50 Zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov pre občianske združenie Naša škôlka, čím podporíte výchovno – vzdelávací proces v našej materskej škôlke.

Občianske združenie pri Evanjelickej materskej škole „Naša škôlka“ so sídlom Tupolevova 20, 851 01 Bratislava, bolo založené podľa Zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov v novembri 2017. Garantom a štatutárnym zástupcom občianskeho združenia je JUDr. Liliana Tahotná a spolu s ňou riaditeľka kancelárie Ing. Petra Kozáková.

Občianske združenie Naša škôlka bolo registrované dňa 13.12.2022 pod evidenčným číslom NCRpo: 16519/2022 ako prijímateľ podielu dane v roku 2023 v Notárskom centrálnom registri určených právnických osôb.

Údaje občianskeho združenia:

názov: Naša škôlka, o.z.
IČO: 51230887
ulica: Tupolevova 1020/20
mesto: Bratislava – mestská časť Petržalka
PSČ: 851 01

zamestnanec, ktorý požiada zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov

Do 15.02. v danom roku požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby vám vystavil tlačivo POTVRDENIE O ZAPLATENÍ DANE. Vyplňte tlačivo VYHLÁSENIE. Obe tieto tlačivá, teda vyhlásenie spolu s potvrdením, doručte do 30.04. v danom roku na daňový úrad podľa vášho bydliska. Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% v prospech nášho občianskeho združenia.

Dokumenty:

fyzická osoba, ktorá si podáva sama daňové priznanie

Riadne vyplnené daňové priznanie doručíte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.) na váš daňový úrad (podľa vášho bydliska) a v tomto termíne aj zaplatíte daň z príjmov. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali, v prospech vami vybraného prijímateľa.

Dokumenty:

právnická osoba

Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na váš daňový úrad (zvyčajne podľa vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali, v prospech vami vybraného prijímateľa.

Dokumenty:

Získané finančné prostriedky poslúžia na zakúpenie:

  • kompaktného fotoaparátu,
  • nových postieľok pre deti,
  • nových posteľných plachiet.

Za rok 2021 občianske združenie Naša škôlka získalo na príspevkoch z podielu zaplatenej dane 2031,16 €.

Za minulý rok (2022) bolo z občianskeho združenia Naša škôlka hradené:

  • narodeninové knižky vo výške 496,- EUR

  • fotenie a nahrávanie rozlúčky predškolákov, spracovanie videa, vyhotovenie DVD nosiča, úprava fotografií a ich tlač, vyhotovenie tabla predškolákov vo výške 754,70 EUR

  • krúžok cvičenie zdravé nôžky a chrbátik (marec – máj) vo výške 1180 EUR

 

Sumy boli čiastočne hradené aj z triedneho fondu.

Sme vďační za každý príspevok, ktorý napomôže rozvoju našej materskej školy a zlepší úroveň vyučovania.

Ďakujeme!

Ochotného darcu miluje Boh.

2.Korintským 9:7