Milí rodičia,

chceme Vás  touto cestou opätovne osloviť s prosbou o pomoc a podporu pre našu materskú školu a Naše/Vaše deti, a to formou poukázania podielu zaplatenej dane z príjmov vo výške 2% podľa § 50 Zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov pre občianske združenie Naša škôlka, čím podporíte výchovno – vzdelávací proces v našej materskej škôlke.

Občianske združenie pri Evanjelickej materskej škole „Naša škôlka“ so sídlom Tupolevova 20, 851 01 Bratislava, bolo založené podľa Zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov v novembri 2017. Garantom a štatutárnym zástupcom občianskeho združenia je JUDr. Liliana Tahotná a spolu s ňou riaditeľka kancelárie Ing. Petra Kozáková.

Občianske združenie Naša škôlka bolo registrované dňa 7.11.2023 pod evidenčným číslom NCRpo: 5795/2023 ako prijímateľ podielu dane v roku 2024 v Notárskom centrálnom registri určených právnických osôb.

Údaje občianskeho združenia:

názov: Naša škôlka, o.z.
IČO: 51230887
ulica: Tupolevova 1020/20
mesto: Bratislava – mestská časť Petržalka
PSČ: 851 01

Získané finančné prostriedky poslúžia na zakúpenie:

  • kompaktného fotoaparátu,
  • CD prehrávača do triedy Motýlikov

Za rok 2023 občianske združenie Naša škôlka získalo na príspevkoch z podielu zaplatenej dane 1786,01 €.

Za minulý rok (2023) bolo z občianskeho združenia Naša škôlka hradené:

  • fotenie a nahrávanie rozlúčky predškolákov, spracovanie videa, úprava fotografií a ich tlač, vyhotovenie tabla vo výške 899,- EUR
  • pracovné listy pre všetky deti vo výške 506,- EUR
  • didaktické pomôcky: magnetické tabuľky na kreslenie a písanie s predlohami vo výške 677,75 €
  • drevená štiepka na školské ihrisko vo výške 231,14 €

Sme vďační za každý príspevok, ktorý napomôže rozvoju našej materskej školy a zlepší úroveň vyučovania.

Ďakujeme!

Ochotného darcu miluje Boh.

2.Korintským 9:7