Modlitbičky pre každý deň: 

Dve ručičky máme,
spolu si ich dáme,
najskôr očká zatvoríme
a potom sa pomodlíme.
Príď Ježiši drahý hosti
a požehnaj čo si dal z milosti.
Za dary Pane náš,
ti spieva vďaky hlas
vždy zas a zas.
 
Za jedlo a za nápoje 
prijmi Bože vďaky moje.
Za chlebíček, ktorý jeme
Tebe Bože ďakujeme,
ó ráč nám ho stále dávať
a celý svet požehnávať.
Z lôžka vstávam, 
vďaku vzdávam
za ochranu
Tebou Bože dokázanú.