Takto u nás prebieha deň

Do škôlky musím prísť do 8:00 hod., aby som sa mohol ráno dobre pohrať. Potom sa vstup zamyká kvôli dezinfekcii priestorov.

Do 8:00 hod. ma treba odhlásiť zo stravy, keď do škôlky neprídem. Keď nebudem odhlásený, pani kuchárka uvarí obed aj pre mňa. Ja v škôlke nebudem a mamka s ockom musia zaplatiť za jeden deň zbytočne.

Stravu je možné odhlásiť telefonicky na č. 02/63 81 28 23, v prípade nefunkčnosti na mobilnom čísle zaslanom mailom.

Prevádzka MŠ je v súčasnosti denne od 7:00 hod. do 17:00 hod.

07,00 – 08,00 h. Príchod detí do školy
  • hry a činnosti podľa výberu detí (skupinové, individuálne, spoločenské)
08,00 – 08,25 h. Ranný kruh, ranné stíšenie
  • privítanie, modlitba, učíme sa počúvať jeden druhého, spoznávať samých seba, získať dôležité sociálne skúsenosti, určenie počasia, dňa, …
08,25 – 08,35 h. Zdravotné cvičenie
08,35 – 08,40 h. Činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena)
08,40 – 09,10 h. Desiata
09,10 – 09,15 h. Činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena)
09,15 – 09,45 h. Vzdelávacia aktivita
  • hry a hravé činnosti na danú tému – dopoludňajšie cielené vzdelávacie aktivity
09,45 – 11,15 h. Pobyt vonku
  • vychádzka so získaním poznatkov o okolí, prírode, doprave, hry v záhrade (pohybové, so spevom, s hračkami, voľné, v piesku, s využitím záhradného náčinia a náradia )
11,15 – 11,20 h. Činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena)
11,20 – 11,30 h. Opakovanie piesní, básničiek, rozprávanie
11,30 – 12,00 h. Obed
12,00 – 12,20 h. Príprava detí na poobedňajší spánok
12,20 – 12,35 h. Čas na rozprávku, počúvanie biblických príbehov, literárne a hudobné chvíľky, rozhovory
12,35 – 14,00 h. Poobedňajší odpočinok, spánok a jeho alternatívy
  • u predškolákov postupné skracovanie odpočinku
14,00 – 14,30 h. Zdravotné cvičenie, príprava na olovrant
14,30 – 15,00 h. Olovrant
15,00 – 15,05 h. Činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena)
15,05 – 17,00 h. Záujmová činnosť, hry a činnosti podľa výberu detí
  • upevňovanie poznatkov prostredníctvom tvorivých činností, s dôrazom na uplatnenie individuálneho prístupu k deťom
  • odchod detí z MŠ

 

Tento univerzálny denný poriadok je mierne upravený v každej vekovej skupine.

Biblické zamyslenia

Pondelok 08,00 – 08,50 h. Ranné zamyslenie

Náboženská výchova. Zabezpečuje Mgr. Dávid Bázlik a Mgr. Ilona Bázliková.
V rámci náboženskej výchovy prichádzajú študenti BF UK na pedagogickú prax výučby náboženstva

Streda 08,00 – 08,50 h. Detská misia

Misijná práca s deťmi, evanjelium hravou formou zabezpečuje Ing. Michal Fraňo a jeho spolupracovníci