Výška mesačných poplatkov

ŠKOLNÉ

  • Číslo účtu - IBAN:      SK06 5600 0000 0097 0005 1002
  • Variabilný symbol:     Dátum narodenia dieťaťa, do poznámky Meno a priezvisko dieťaťa
  • Suma: 50 €

Prosíme uhrádzať do 20.v mesiaci.

 

POPLATKY ZA STRAVOVANIE

  • Desiata - 0,30 €
  • Obed - 0,72 € + Réžia 0,30 € / 1 deň
  • Olovrant - 0,25 €
  • Spolu: 1,57 €

Výška závisí od počtu strávenych dní dieťaťa v danom mesiaci v MŠ.

Na stravovanie platia stravovacie a prevádzkové predpisy. Stravovanie zabezpečuje Školská jedáleň Základnej školy na Tupolevovej 20, Bratislava - Petržalka. Aktuálny jedálny lístok možete pozrieť na tejto stránke. Kontakt na školskú jedáleň - 02 / 207 63 823.