Funkčné obdobie začalo dňom : 15.10.2020 a je na obdobie 4 rokov, t.j. do 15.10.2024.

Počet členov: 5

Volení členovia za rodičov: 

  • JUDr. Liliana Tahotná od 29.09.2021 (predseda od 12.10.2022)
  • Andrea Jadroňová od 22.09.2022

 

Volený člen za pedagogický personál: 

  • Mgr. Denisa Kováčová od 15.02.2024 (podpredseda od 21.02.2024)

 

Volený člen za nepedagogický personál: 

  • Daniela Mašlíková od 14.10.2021

 

Delegovaný člen za zriaďovateľa: 

  • Ľubomír Synak od 15.10.2020