Rada OZ

Členovia Rady o.z. Naša škôlka sú:

  1. JUDr. Liliana Tahotná – predsedkyňa OZ
  2. Ing. Petra Kozáková – riaditeľka kancelárie OZ
  3. Bc. Peter Kráčalík – kontrolór OZ

Predsedníctvo OZ

Predsedkyňou o.z. je JUDr. Liliana Tahotná.

Kancelária OZ

Riaditeľkou kancelárie o.z. je Ing. Petra Kozáková.

Kontrolór OZ

Kontrolórom o.z. je Bc. Peter Kráčalík.