Milí rodičia,

v našej materskej škole si radi rozprávame básne a spievame rôzne piesne. Viaceré z nich si môžete vypočuť aj v rámci rôznych programov, napríklad na viacerých vystúpeniach v rámci Služieb Božích.

Na tejto stránke nájdete texty piesní, aby ste si ich mohli spievať spolu s vašimi deťmi.

 

Zoznam piesní počas všedných dní

(výber z knižky „Piesne pre deti“ – Výber piesní z pripravovaného detského spevníka):

1.  A, Be, Ce, De, E, eF, Ge, Pán Ježiš ma miluje.
     Ha, I, Je, Ka, eL, eM, eN – On ľúbi i nás amen. Amen!
     O, Pe, Q, eR, eS, Te, U – my veríme On je tu.
     U, Ve Ježiš vodca náš, X, Ypsilon, Zed on neopustí nás.
Blúdila ovečka, blúdila lesom,
Pastier ju zaviolal láskavým hlasom:
„Ovečka malá, vráť sa späť vráť,
ja som tvoj Pastier, budem ťa pásť.“
 
Po pastvách voňavých, potôčkoch čistých,
po lúkach zelených, po cestách istých,
vedie ju Pán Ježiš – ten dobrý Pastier,
ktorý svoj život dal, aby ju našiel.
1. Čisto umyť nádoby, dobre zamiesť podlahy,
    prať a žehliť, zašívať, dievčatko má pomáhať.
 
D: Chcem pre Ježiša vždy žiť, chcem pre Ježiša vždy žiť,
    chcem pre Ježiša vždy žiť a podobná Mu byť.
 
CH: Chcem pre Ježiša vždy žiť, chcem pre Ježiša vždy žiť,
      chcem pre Ježiša vždy žiť a podobný Mu byť.
 
2. Chlapec má byť hotový dreva uhlia nanosiť,
    nakupovať chodiť rád, v kuchyni tiež pomáhať.
 
D (spievajú dievčatá) / CH (spievajú chlapci)
1. Ďakujeme, Pane Bože, že nás máš tak rád,
    že sme mohli i dnes ráno zdraví vstať.
 
2. Ďakujeme, Pane Bože, že sa smieme hrať,
    že si spolu môžeme tiež zaspievať.
 
3. Ďakujeme, Pane Bože, že ten dnešný deň,
    daj nech srdcom každý chváli Teba len.
1. Galilejskí rybári si siete oprali,
    veď celú noc lovili a ryby nemali.
    Keď sa Ježiš vybral s nimi mali mnoho rýb,
    Ukázal im svoju slávu a povolal ich.
 
R: Poďte za mnou, Ježiš hovorí, 
    učiním vás rybármi ľudí. 
    Poďte za mnou, siete nechajte,
    poďte za mnou, šťastní budete.
 
R: Poďte …
 
2. Tento svet je veľké more v očiach Pánových
    a v ňom ešte stále mnoho nechytených rýb.
    Práve preto i nám všetkým dnes pán hovorí,
    poďte za mnou učiním vás rybármi ľudí.
 
R: Poďte za mnou, Ježiš hovorí, 
    učiním vás rybármi ľudí. 
    Poďte za mnou, siete nechajte,
    poďte za mnou, šťastní budete.
 
R: Poďte …
 
3. Opusť aj ty svoje siete, za Pánom dnes poď,
    opusť všetko a poď k Pánu na Pánovu loď.    
    Pridaj sa k tým, ktorí lovia ľudí stratených,
    povedz im, že Ježiš zomrel práve pre hriešnych.
 
R: Poďte za mnou, Ježiš hovorí, 
    učiním vás rybármi ľudí. 
    Poďte za mnou, siete nechajte,
    poďte za mnou, šťastní budete.
 
R: Poďte …
1. Je veľký náš Boh, je silný a mocný, nič nie je, čo by neučinil.
    Je veľký náš Boh, je silný a mocný, nič nie je, čo by neučinil.
    On hory stvoril i rieky všetky i hviezdy jasné rozsvietil.
    Je veľký náš Boh, je silný a mocný, nič nie je, čo by neučinil.
1. Keď som ráno vstával, niekto sa ma dotkol, 
    keď som ráno vstával, niekto sa ma dotkol, 
    bola to ruka Božia.
 
Ref: Sláva Haleluja, sláva Haleluja, 
       niekto sa ma dotkol, bola to ruka Božia.
 
2. Keď som sa modlil, niekto sa ma dotkol, 
    keď som sa modlil, niekto sa ma dotkol, 
    bola to ruka Božia.
 
Ref: Sláva Haleluja, sláva Haleluja, 
       niekto sa ma dotkol, bola to ruka Božia.
 
3. Keď som si spieval, niekto sa ma dotkol, 
    keď som si spieval, niekto sa ma dotkol, 
    bola to ruka Božia.
1. Keď viem, čo Ježiš pre mňa vykonal,
    ja nemôžem už nikdy späť. Haleluja !
 
2. Keď viem, že Ježiš za mňa umieral,
    ja nemôžem už nikdy späť. Haleluja !
 
3. Keď viem, že Ježiš pre mňa zmŕtvychvstal,
    ja nemôžem už nikdy späť. Haleluja !
 
4. Keď viem, že Ježiš ma vždy sprevádza,
    ja nemôžem už nikdy späť. Haleluja !
 
5. Keď viem, že Ježiš z neba príde zas,
   ja nemôžem už nikdy späť. Haleluja !
 
R: Nie, nie, nie, nie, nie
   ja nemôžem už nidy späť. Haleluja!
 
1: …
2: …
3: …
4: …
5: …
1. Kráľ Dávid usilovne čítal Písmo sväté,
    či čítaš denne ho aj ty, či čítaš denne ho aj ty.
 
2. Pán Ježiš usilovne čítal Písmo sväté,
    či čítaš denne ho aj ty, či čítaš denne ho aj ty.
 
3. Apoštol Pavel usilovne čítal Písmo sväté,
    či čítaš denne ho aj ty, či čítaš denne ho aj ty.
 
4. Doktor Martin Luther usilovne čítal Písmo sväté,
    či čítaš denne ho aj ty, či čítaš denne ho aj ty.
1. Modli sa každé ráno, modli sa aj na obed,
    modli sa každý večer a nikdy neprestaň !
 
2. Čítaj Bibliu ráno, čítaj ju aj na obed,
    čítaj ju každý večer a čítať neprestaň !
 
3. Chváľ Pána každé ráno, chváľ Pána aj na obed,
    chváľ Pána každý večer, chváliť Ho neprestaň !
 
4. Rob dobré skutky ráno, rob dobre aj na obed,
    rob dobre každý večer a nikdy neprestaň !
 
5. Čakaj Ježiša ráno, čakaj Ho aj na obed,
    čakaj Ho každý večer, čakaj Ho hotový !
1. Nový deň, nový deň, čo nám prinesieš?
    Radosť, či smútok len, čo nám odpovieš?
 
    Pán Ježiš je s nami, ja to dobre viem,
    dáva nám odvahu, radosť , pokoj len.
1. Ovečka sa Tvoja vinie, k Tebe, Pane Ježišu.
   Už je večer, temno všade, Ty aj vo tme vidíš ju!
 
2. Ďakujem Ti, že si chodil so mnou celý dnešný deň,
   či si so mnou spokojný bol, obávam sa toho len.
 
3. Veľmi prosím, odpusti mi, tak len budem dobre spať,
   veď Ty vieš, že milujem Ťa a že chcem Ťa poslúchať!

Ďakujeme Pane že Ťa máme.
Ďakujeme Pane, že nás máš rád.
Ďakujeme Pane, že Ťa máme,
že sa o nás všetkých stále verne staráš.

Červené jabĺčko v oblôčku mám –
čo zo stromu sme včera obrali.
Hrušku či zemiačik a iné dobroty
bez Teba nič by sme nemali.

Červené jabĺčko v oblôčku mám.
V komore to čo rástlo na poli.
Semiačko viery je v mojom srdiečku,
bez Boha nič by sme nemali.

1. Prečo nám slniečko svieti cez deň? 
    A v noci hviezdičky čo svietia len?
    To Pán Boh prikázal, On im to ukázal 
    a ony poslušne svietia na zem.
 
2. Prečo nám vtáčiky vyspevujú 
    a v sade kvetinky rozkvitajú? 
    To Pán Boh prikázal, On im to ukázal 
    a vtáčik s kvetinkou poslúchajú.
 
3. Pán Boh má poslušné hviezdičky rád, 
    vtáčiky, kvetinky i celý sad. 
    Tak ako hviezdičky chceme my detičky
    svietiť vždy na cestu a poslúchať.
1. Pú-pú-púpavienky v žltom klobúku,
    vraj si posadali ráno na lúku.
    Nakláňali k sebe zlaté hlavičky,
    sú to malé deti veľkej mamičky.
 
2. Cing, cing, cingi lingi, ku zvončekom zas
    v piesni konvalinky pridali svoj hlas.
    Aj ja v toto ráno s nimi speivať chcem,
    Pán Boh stvoril ľudí, nebesia i zem.
1. Pýtala sa žabky žabka, 
    či nepozná toho chlapca,
    ktorý udrel rosničku 
    a polámal jej nožičku.
 
2. Akoby som nepoznala, 
    druhá žabka povedala,
    aj mravčekom rozbil dom
    a hniezdo zhodil vrabčekom.
 
3. To je ale hanba v skutku,
    na to nemá chlapec ruku,
    ale aby pomáhal,
    Pán Boh mu na to ruku dal.
 
4. A vy deti, čo myslíte,
    či sa aj vy nepoznáte,
    v tejto našej pesničke
    o neposlušnej ručičke?
1. Keď máme sa už lúčiť zas, hoc dobre bolo nám,
    však nie je to bez nádeje, veď bol tu s nami Pán.
    To nie je, nie je lúčenie, hoc nám sa chveje hlas,
    sme láskou v Kristu spojení a zídeme sa zas. To..
 
2. ..keď máme sa už rozchádzať, Ty Pane s nami buď,
    nech Tvoja láska zázračná naplní našu hruď.
    Tam nie je smútok z lúčenia, kde viera v srdci znie,
    voláme len dovidenia a zas sa zídeme – me.

1. Rýchlo nastúpte do vlaku, čo ide do Neba
Pán Ježiš vedie ho Sám.
Je tam miesta dosť pre všetkých, pre mňa i pre teba,
z lásky ho pripravil nám.

 
Fí, fí, fí, dvere zavrieť!
Tú, tú, tú, húka vlak.
Šú, šú, šú, syčí para
a už stúpame do oblak.
 

2. Cesta je ďaleká, musíš lístok však mať,
Ježiš chce ti ho zadarmo dať.
Ty len ver, že nám Boh dáva spasenie v Ňom,
lebo má ľudí nesmierne rád.

 
Fí, fí, fí, rýchlo nastúp!
Tú, tú, tú, kým je čas!
Šú, šú, šú, poďte s nami,
Ježiš chce spasiť všetkých nás.
1. Sadáme s vďačnosťou ku stolu, Pane, 
    za nápoj, pokrmy z milosti dané.
    Za to, čo dal si nám aj v tejto chvíli,
    chceme ti ďakovať, Otče náš milý.
 
2. Keď ruky otcovské chlieb na stôl kladú,
    deti sa nemusia obávať hladu.
    Dary tie v hojnosti láska nám dala,
    nech Ti je za všetko, Bože náš, chvála.
1. Slniečko volá na deti: Vstávajte ospalci malí,
    umyte očká, ručičky, už je čas, aby ste sa hrali.
 
2. Ideme milé slniečko, budeme sa s Tebou hrať,
    najskôr však chceme pokľaknúť a Bohu sa poďakovať.
 
3. Za Jeho milosť velikú, za tatu, mamu i seba,
    za to, že k nám je láskavý a že nás vezme do neba.
R: Spievajte si s nami deti, nech tá pieseň svetom letí
    o tom, že nás Pán Ježiš má rád !
    Všetkým deťom bez rozdielu, nech to obletí zem celú,
    chce Pán Ježiš svoju lásku dať.
 
1. Poďte chlapci s autíčkami, aj dievčatká s bábikami,
    počúvajte, veľkí, malí, aby ste tú pieseň znali
    preto…
 
R: Spievajte si s nami deti, nech tá pieseň svetom letí
    o tom, že nás Pán Ježiš má rád !
    Všetkým deťom bez rozdielu, nech to obletí zem celú,
    chce Pán Ježiš svoju lásku dať.
 
2. Tie, čo otca s mamou majú, aj tie, čo ich nepoznajú,
    môžu mať tie isté práva na lásku, čo Ježiš dáva, 
    preto…
 
R: Spievajte si s nami deti, nech tá pieseň svetom letí
    o tom, že nás Pán Ježiš má rád !
    Všetkým deťom bez rozdielu, nech to obletí zem celú,
    chce Pán Ježiš svoju lásku dať.
 
3. Či poslúcha, či zle robí, každé dieťa každej doby,
    z každučkého svetadielu miluje Boh bez rozdielu,
    preto…
 
R: Spievajte si s nami deti, nech tá pieseň svetom letí
    o tom, že nás Pán Ježiš má rád !
    Všetkým deťom bez rozdielu, nech to obletí zem celú,
    chce Pán Ježiš svoju lásku dať.
1. Stíchol už celý náš dom, svetielka v oknách šli spať.
    Ľahnem si v pokoji k bezpečným snom, Pán Ježiš nás má rád.
    Ľahnem si v pokoji k bezpečným snom, Pán Ježiš nás má rád.
 
2. Zaspala celučká zem, nad všetkým kraľuje tma.
    Nespí a nedrieme Pán Ježiš len, On aj mňa v ruke má, má.
    Nespí a nedrieme Pán Ježiš len, On aj mňa v ruke má.
1. Náš Pán všetky deti ľúbi, všetky deti na svete.
    Černoch, beloch, indián, všetky deti ľúbi Pán.
    Ježiš ľúbi všetky deti na svete.

1. Za dary, Pane náš, Ti spieva vďaky hlas vždy zas a zas.

Zoznam piesní počas veľkonočného obdobia

 

Všade tam kde sú ľudia zídení v mene Ježiš v láske zjednotení – práve tam Boh zasľúbil, že bude prítomný.

Dnes viem že – náš Boh je – na tomto mieste prítomný.

REF: Privítajme Pána v tomto chráme, nech ho Božia sláva naplní. Svojmu Bohu spievame a hráme pieseň spasených.

 1. Viem už akou veľkou láskou Boh ma miloval, život svojho jediného Syna za mňa dal. Viem viem to, Boh ma miloval. Viem, viem to, Syna za mňa dal.
 2. Viem aj to, že hrob je prázdny, že v ňom Pána niet. Celou zemou pieseň chvály má sa rozoznieť. Viem, viem to, že v ňom Pána niet. Viem, viem to, má sa rozoznieť.

Pane som tak veľmi rád, život s Tebou som už skúsil (skúsil). Tak Ti spievam pieseň chvál. Poznať Teba vždy som túžil (túžil).

REF: (2x)

Z nebies zostúpil si k nám, na túto zem. Tu na kríži musels mrieť, za môj hriech. Kríž pred hrobom v krvi stál, z hrobu Otec si ťa vzal. Tak Ti spievam pieseň chvál….

Zoznam piesní počas vianočného obdobia

 

 1. Keď Boží Syn nás navštívil a priniesol svoju lásku k nám. Vtedy celý svet videl aký je Boh predivný úžasný Pán.
 2. Jeho život bol svetlom v noci a v tme, Jeho slová sa vpíjali do duší – deti objímal, lásku rozdával – predivný úžasný Pán.
 3. Jedine láska dokáže zázrak dať slabým silu a života cieľ – jedine Boh ťa prevedie v skúškach – tak poď za ním a skús aký predivný a úžasný je Pán.
 1. Spasiteľ sa narodil, by nám spásu vydobyl. Haleluja!
 2. Veľkú radosť nesie nám, nebeský náš mocný Pán. Haleluja!
 3. Všetci spolu spievajme, Krista Pána vítajme. Haleluja!
 4. Sláva Bohu na nebi, pokoj ľuďom na zemi. Haleluja!
 1. Strunka strunka strunka, zelená jablonka, pod ňou sedia dva pastieri jedia kašu z hrnka.
 2. My sme chlapci malí, radi by sme brali, po oriešku po jabĺčku keby ste nám dali.
 3. A keď nám nedáte, tak sa podívate. Všetky hrnce potrepeme čo v polici máte.

/:Zima je, zima je, cestička biela je sype sa, sype sa, sype sa sneh:/

 1. Búvaj dieťa krásne uložené v jasle. Búvaj búvaj Pachoľa milostivé Jezuľa. Budeme ťa kolísať abys mohol dobre spať. Ježiško náš milý, aby sa ti snili veľmi krásne sny, veľmi krásne sny.
 2. Hory ticho buďte, dieťa nezobuďte, nech si ono podrieme na slame a na sene. A vy milé fialky zaváňajte do diaľky. Zavejte mu vône, Pánovi na tróne – ticho sladúčko, ticho sladúčko.
 1. Dobrý Pastier sa narodil by ovečky vyslobodil – pri Beltemskom salaši, radujte sa veseľte sa valasi.
 2. Radujte sa a plesajte, láskou k Bohu plápolajte – že nám Boh dal takého, žiadaného nám Pastiera dobrého.
 3. Keď sa jedna ovca stratí On sa hľadať ju navráti – nebojí sa zanechať pre tú jednu deväťdesiat aj deväť.
 1. Jak si krásne Jezuliatko prostred biedy úbožiatko. Pred tebou padáme dary ti skladáme.
 2. Ja ti nesiem dve kozičky by ti zohriali nožičky. Ja zas mliečka málo, by sa líčko smialo.
 3. A my biedni čo ti dáme darovať ti čo nemáme. My ti tu zahráme, piesne za spievame.

Letí svetom novina. Preradostná zvesť. Mária, hľa, má Syna. Jemu sláva, česť!

Narodil sa v maštaľke. V meste Betleheme. Zavinutý v plienočkách na slame si drieme.

Nad maštaľkou hviezda ukazuje smer. Tam sa milý kresťan – s čistým srdcom ber.

Ježiško maličký, krásny ako kvet, dvíha malú rúčku, požehnáva svet.

Na kostoloch zvonia zvony, svieca blkoce. Oznamujú všetky tóny, že sú Vianoce.

 1. Kúpil otec rybu dnes na svitaní. Už si pekne pláva doma vo vani. Sem tam hodí chvostom, sem tam spraví čľup – len sa milý kaprík, len sa pekne kúp.
 2. Kúpil otec rybu veľkú ako hrom. Rybinou a sviatkom vonia celý dom. Od rána sa v izbe stromček ligoce – Kúpil otec rybu veď sú Vianoce…
 1. Tichá noc, svätá noc. Usnula zem celá, dvaja len bdejú v Betlehem; v jasliach Dieťa tam utešené tíško, spokojne spí. Tíško spokojne spí.
 2. Tichá noc, svätá noc. Anjeli priniesli najprv pastierom radostnú zvesť, z nej teší sa i dnes celý svet: Prišiel Spasiteľ k Vám! Prišiel Spasiteľ k Vám!
 3. Tichá noc, svätá noc. V Ježiši – Dieťati Boh sa láskavo usmieva nám, anjel zvestuje: Buď pokoj Vám: Kristus je daný nám, Kristus je daný nám.