Milí rodičia i deti! 

Pozývame vás na bohoslužby venované najmä vám. Každú druhú nedeľu v mesiaci sa na vás budeme tešiť na rodinných službách Božích vždy o 11:00 v chráme sv. Trojice v Petržalke na Strečnianskej ulici 15. 

Na tie najbližšie sa na vás tešíme už v nedeľu 12. novembra.

Aj počas nedieľ, kedy rodinné služby Božie nie sú, vás radi uvidíme na besiedke, ktorá je pre vás pripravená počas hlavných služieb, ktoré sa začínajú vždy o 9:30.