Kde bolo, tam bolo, stretli sa jedného dňa princovia a princezné, tigre a netopiere na veľkej zábave. Nikto sa nikoho nebál, ba naopak. Všetci sa na seba usmievali a tešili. Aj páni policajti s hasičmi prišli, no
zachraňovať nemuseli nikoho a nič. Takto začínal deň v Evanjelickej materskej škole na Tupolevovej ulici počas detského karnevalu.

Nedočkaví a vzrušení v  kostýmoch desiatovali a čakali na začiatok zábavného programu, ktorý ako prekvapenie deťom predviedol kúzelník a zabávač. Ten robil rôzne triky a kúsky, pri ktorých sa deti nasmiali do vôle. Tancovali a spievali vo svojej novej podobe. Na záver sa spoločne modlili a ďakovali Pánu Bohu.

Náš fotoaparát zachytil úprimnú detskú radosť s ktorou sa radi podelíme so všetkými vami.

Fašiangové obdobie v ktorom sa ľudia radi zabávajú a tešia z ľudových zvykov a tradícií, kresťania napĺňajú skutočnou radosťou z poznania Pravdy. Tak ako deti z našej materskej školy, ktoré už dobre vedia, kto
je ich Priateľ a kto im dá nikdy nekončiacu radosť v srdci.

Prajeme vám všetkým, aby ste denne prežívali radosť z lásky nášho Pána Ježiša Krista, ktorá je jediný pravý dôvod na radosť.

Lenka Boldiová
učiteľka EMŠ