Zjesenieva sa . Aj keď leto trvalo dlhšie, ako obyčajne, predsa sa raz muselo skončiť. Obdobie najväčšej produktivity a aktivity vždy vyústi do obdobia útlmu a odpočinku. Je to zaslúžený odpočinok. Príroda nám dala všetko, čo bolo v jej silách. A my sme jej súčasťou. Ideme presne v tom istom rytme. Zrod, rast, dozrievanie, produktivita, odpočinok. Učíme to aj naše deti. Prostredníctvom hier, piesní, riekaniek, cez rozprávky a príbehy im sprostredkujeme základné informácie o svete, ktorý nás obklopuje. Niečo je veselé a niečo je smutné. Niečo je pekné a niečo je škaredé. Niečo je dobré a niečo je zlé. A niekto je mladý a niekto je starý.

Deti spievajú pieseň:

Ja semienko zasadil som, viem z neho že vyrastie strom.
V lete mi poskytne príjemný tieň, na jeseň jabĺčko z neho si zjem.

Ja tiež preto na svete som, by rástol som ako ten strom.
Radosť a úžitok prinášať vám. Kto ma to naučí? Pán Ježiš sám.

Touto a ďalšími piesňami, veršami a tancom priniesli naše deti radosť medzi starších petržalského CZ, ktorí sa raz mesačne stretávajú v zborových priestoroch. Spestrili a doplnili ich pravidelný program. Nikdy by sa to nehodilo viac, ako práve teraz na jeseň, ktorá tak pripomína ich životnú etapu.

Dostali sme ešte jedno pozvanie. Po dobrej skúsenosti z vystúpenia našich detí minulý školský rok nás opäť zavolali poslúžiť krátkym programom aj starkým v sociálno – zdravotníckom zariadení Rafael. Aj keď je pri pohľade na klientov tohto zariadenia zjavné, že k veku sa pridali aj rôzne zdravotné ťažkosti, nebránilo to niektorým, aby sa v speve k deťom pridali: „…Tancovala babka s dedkom, rozsypala múčku s vreckom…“ , nôtili spolu s deťmi. Možno bývalá pani učiteľka, ktorej sa vynorili spomienky. Na záver potlesk a spoločná fotografia.

Na obe vystúpenia deti priniesli aj malú pozornosť. Darček, vyrobený vlastnými rukami. A ako inak vyjadriť lásku než srdiečkom. Srdiečko z korálok, ktoré si možno postaviť na stolík. Nech pripomína naše stretnutie. A ešte lepšie, nech pripomína Toho, kto je zdrojom najväčšej lásky. Pána Ježiša.

A bez odmeny nezostali ani deti. Bola sladká a chutila. Ďakujeme! O rok radi prídeme znova. Už teraz sa tešíme na stretnutie!

Mgr. Denisa Kováčová
učiteľka EMŠ

2 Replies to “Úcta k starším v EMŠ”

Comments are closed.