Evanjelickú materskú školu Dr. Filipa Melanchtona sme v tomto školskom roku otvorili už neuveriteľný 24. krát. Prvýkrát sa jej brány otvorili 3. septembra1998, vtedy ešte na Šintavskej ulici, ale od školského roku 2004/2005 sídli tu, na Tupolevovej 20 v Bratislave-Petržalke.

Od začiatku jej pôsobenia ňou prešlo veľké množstvo detí a z pôvodných dvoch tried sú dnes tri. Pre najmenšie deti je to trieda „Žabiek“, ktorú celý školský rok povedú pani riaditeľka Katka s pani učiteľkou Majkou. Deti z druhej triedy, čo je trieda „Motýlikov“, sú zverené do rúk pani učiteliek Janky a Denisky. A tých najstarších, predškolákov, budú na prvú triedu pripravovať pani učiteľky Sonička a Lenka. A vyzerá to tak, že naša kapacita miest pre 61 detí bude v tomto školskom roku naplnená. K tým minuloročným škôlkárom sme mohli prijať ešte aj 18 nových. Pomohli sme tiež niekoľkým ukrajinským mamičkám a ich deťom a ešte minulý rok sme dokázali postupne prijať až 7 detí z Ukrajiny. Päť z nich ďalej v našej materskej škole pokračuje a my dúfame, že okrem jazyka a nových priateľstiev získajú viac. To, čo môže ponúknuť len cirkevná škola – Božie Slovo,
semienko budúcej živej viery, ktoré, keď padne do úrodnej pôdy detských sŕdc prinesie svoje ovocie. A to želáme všetkým našim deťom. Nech ich náš nebeský Otec milostivo ochraňuje na ich ceste a privedie k poznaniu tej najsprávnejšej cesty, ktorou je – Jeho drahý Syn, Pán Ježiš Kristus.

Denisa Kováčová, EMŠ F. Melanchtona, Bratislava-Petržalka