Z nedávnych aktivít:

  • Okrem rôznych vonkajších aktivít sa vieme zabaviť aj v našich triedach

  • Príležitosti Dňa matiek a rodiny sme vytúpili s našim programom v Kostole Svätej Trojice v Petržalke

  • Koncom apríla sme absolvovali Dopraváčika - dopravnú výchovu s metskými policajtmi

 


 

Kriste, Kráľu vyvýšený! Teba vzývame,

srdcia s láskou k nohám Tvojim svätým skladáme.

Tebe slúžiť, za Teba mrieť na zemi náš diel,

s Tebou večne v sláve tróniť žitia nášho cieľ.


Fotogaléria


Výtvarná súťaž

Diela našich žiakov získali prvé tri miesta v 1. kategórii vo výtvarnej súťaži "Poštová známka k 500-tému výročiu reformácie"

Jedálny lístok na tento týždeň:

Školská jedáleň pre ZŠ Tupolevova


Mesačný program

08.05.2016 09:30
Vystúpenie detí ku Dňu matiek a rodiny v kostole spojené...

—————

11.05.2016 09:00
Návšteva výtvarného ateliéru v Rači (veľká trieda)

—————

11.05.2016 09:00
Tvorivé dielne: výroba kvetov (stredná trieda)

—————

13.05.2016 15:00
otvorená hodina – tanečná príprava: folklór (stredná trieda)

—————

16.05.2016 09:00
výchovný koncert v ZUŠ Jána Albrechta

—————

24.05.2016 09:00
Jarná prechádzka – Pozorovanie zmien v prírode (stredná trieda)

—————

26.05.2016 09:00
Športový deň, súťaže v areáli školského dvora (malá trieda)

—————

29.05.2016 09:30
slávnostná rozlúčka predškolákov v kostole na Strečnianskej ulici

—————