Milí rodičia,

nástup do materskej školy po vianočných prázdninách je v pondelok 9. januára 2017.

V prípade, že vaše dieťa nastupuje v januári do škôlky po prvýkrát, prečítajte si prosím zoznam vecí, ktoré potrebujete mať prichystané pri nástupe.


Zažili sme počas decembra

  • 1. decembra vystupovali naši predškoláci spolu so žiakmi evanjelickej základnej školy na Palisádach v kostole na Panenskej ulici
  • Začiatkom decembra sme sa zúčastnili programu Filharmonická škôlka v Slovenskej filharmónii.
  • 6. decembra nám prišli do škôlky koncertovať žiaci Základnej umeleckej školy J. Albrechta ...
  • ... a hneď po nich k nám prišiel Mikuláš so svojimi pomocníkmi
  • O dva dni neskôr sme navštívili cirkevný zbor na Legionárskej ulici, kde nám pripravili program "Audiencia u kráľa"
  • Vianočné chvíle sme sprjemnili aj seniorom v Zborovom dome na Strečnianskej ulici.
  • Naši rodičia, starí rodičia, priatelia a známi si mohli pozrieť naše vystúpenie na Vianočnej besiedke v Zborovom dome.

 


 

"A nepripodobňujte sa tomuto svetu,

ale premeňte sa obnovením mysle,

aby ste vedeli rozoznať, čo je Božia vôľa,

totiž čo je dobré, milé a dokonalé." 

Rím. 12,2

 


Fotogaléria


Výtvarná súťaž s Hello Kids

 


Jedálny lístok na tento týždeň:

Školská jedáleň pre ZŠ Tupolevova


Mesačný program

09.01.2017 07:00
Otvorenie MŠ po Vianočných prázdninách

—————

15.01.2017 09:30
Vystúpenie na Službách Božích v kostole na Strečnianskej ulici

—————

17.01.2017 16:30
Stretnutie rodičov predškolákov

—————

26.01.2017 08:30
26.-27.1. Testy školskej zrelosti predškolákov  

—————