Opäť je tu nový školský rok

Milí rodičia,

V prípade, že vaše dieťa nastupuje do škôlky po prvýkrát, prečítajte si prosím  zoznam vecí, ktoré potrebujete mať prichystané pri nástupe.


Zažili sme v minulom školskom roku:


 

"A nepripodobňujte sa tomuto svetu,

ale premeňte sa obnovením mysle,

aby ste vedeli rozoznať, čo je Božia vôľa,

totiž čo je dobré, milé a dokonalé." 

Rím. 12,2

 


Fotogaléria


Výtvarná súťaž s Hello Kids

 


Jedálny lístok na tento týždeň:

Školská jedáleň pre ZŠ Tupolevova


Mesačný program

05.09.2016 08:00
Začiatok školského roku

—————

21.09.2016 15:30
Stretnutie rodičov

—————