Vitajte na stránke Evanjelickej materskej školy Dr. Filipa Melanchtona

Informujeme rodičov, že žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy prijímame do 31. marca 2017

Zažili sme počas marca

  • 8. marca prišli predškoláci na návštevu do Evanjelického domu starostlivosti

  • Nasledujúci deň si deti pozreli v materskej škole bublinovú šou
  • V pondelok 13. marca sme mali v materskej škole predstavenie "Doktorka banánová"

  • 20. marca sa deti zúčastnili Hudobnej akadémie v Slovenskej filharmónii


Z našich ďalších aktivít počas roka


 

"A nepripodobňujte sa tomuto svetu,

ale premeňte sa obnovením mysle,

aby ste vedeli rozoznať, čo je Božia vôľa,

totiž čo je dobré, milé a dokonalé." 

Rím. 12,2

 


Fotogaléria


Výtvarná súťaž s Hello Kids

 


Jedálny lístok na tento týždeň:

Školská jedáleň pre ZŠ Tupolevova


Mesačný program

08.03.2017 08:30
predškoláci navštívia Evanjelický dom starostlivosti na Palisádach

—————

09.03.2017 08:30
„Bublinová show“ – kúzelnícke predstavenie

—————

13.03.2017 08:30
„Doktorka banánová“ – divadelné predstavenie

—————

20.03.2017 09:00
Hudobná akadémia pre MS (Slovenská filharmónia)

—————

21.03.2017 07:45
21. – 27. 3.  Kurz gymnastiky v špecializovanej gymnastickej...

—————