Zažili sme v minulom školskom roku:


 

"A nepripodobňujte sa tomuto svetu,

ale premeňte sa obnovením mysle,

aby ste vedeli rozoznať, čo je Božia vôľa,

totiž čo je dobré, milé a dokonalé." 

Rím. 12,2

 


Fotogaléria


Výtvarná súťaž s Hello Kids

 


Jedálny lístok na tento týždeň:

Školská jedáleň pre ZŠ Tupolevova


Mesačný program

06.10.2016 08:20
Hvezdáreň Hlohovec - "Kamilka na potulkách vesmírom"

—————

10.10.2016 08:30
Týždeň poďakovania za úrody zeme (10.-14.10.)

—————

13.10.2016 10:00
Návšteva knižnice (3. trieda)

—————

20.10.2016 10:00
Návšteva knižnice (2. trieda)

—————

21.10.2016 10:30
Bábkové divadlo v MŠ - "O neposlušnej mamine"

—————