Vitajte na stránke Evanjelickej materskej školy Dr. Filipa Melanchtona


 

Kriste, Kráľu vyvýšený! Teba vzývame,

srdcia s láskou k nohám Tvojim svätým skladáme.

Tebe slúžiť, za Teba mrieť na zemi náš diel,

s Tebou večne v sláve tróniť žitia nášho cieľ.


Z aktivít počas mája

  • Začiatkom mája sa deti zúčastnili výchovného koncertu v Základnej umeleckej škole Jána Albrechta

  • 4. mája nám na Dopraváčikovi objasnili policajti pravidlá cestnej premávky

  • Pri príležitosti Dňa matiek a rodiny vystupovali deti na Službách Božích v kostole na Strečnianskej ulici


Z našich ďalších aktivít počas roka


Fotogaléria


Pietna spomienka na M.R. Štefánika

Deti našej materskej školy sa na pozvanie Nadácie M.R.Štefánika zúčastnili na pietnej spomienke, kde vystúpili s recitáciami.
 

 


Jedálny lístok na tento týždeň:

Školská jedáleň pre ZŠ Tupolevova


Mesačný program

03.05.2017 08:30
Výchovný koncert v ZUŠ Jána Albrechta (veľká trieda)

—————

04.05.2017 09:30
Dopraváčik v spolupráci s Mestskou políciou

—————

11.05.2017 13:00
Otvorená hodina záujmového krúžku ART Pegas "Tanečno - pohybová príprava"

—————

14.05.2017 09:30
Vystúpenie detí ku Dňu matiek a rodiny v kostole sv. Trojice v Petržalke...

—————

16.05.2017 09:30
Vzdelávací program "Vodárik a voduška po stopách vody" (veľká trieda)

—————

17.05.2017 09:00
Vzdelávací program "Vodárik a voduška po stopách vody" (stredná trieda)

—————

24.05.2017 09:30
"Vychytaný svet" - interaktívny projekt vnímania a poznávania okolitého...

—————

25.05.2017 08:30
Martin Luther - mních, ktorý menil svet - edukačná aktivita (veľká trieda)

—————