Vitajte na stránke Evanjelickej materskej školy Dr. Filipa Melanchtona


Z nedávnych aktivít

  • Počas februára sa deti zo strednej a veľkej triedy zúčastnili na kurze korčuľovania

 

  • 15. januára sme vystupovali na Službách Božích v kostole na Strečnianskej ulici

 

 
 

 

"A nepripodobňujte sa tomuto svetu,

ale premeňte sa obnovením mysle,

aby ste vedeli rozoznať, čo je Božia vôľa,

totiž čo je dobré, milé a dokonalé." 

Rím. 12,2

 


Fotogaléria


Výtvarná súťaž s Hello Kids

 


Jedálny lístok na tento týždeň:

Školská jedáleň pre ZŠ Tupolevova


Mesačný program

03.02.2017 07:30
Polročné prázdniny

—————

06.02.2017 08:30
6. - 10.2. Korčuľovanie (veľká trieda)

—————

13.02.2017 08:30
13. - 17.2. Korčuľovanie (stredná trieda)

—————

20.02.2017 07:30
20. - 24.2. Jarné prázdniny

—————

27.02.2017 08:30
Karneval v MŠ

—————