Srdečne vás pozývame
v nedeľu 17. decembra
na predvianočné vystúpenie detí
v kostole sv. Trojice v Petržalke

 

Spoločne sa chceme tešiť z narodenia Pána Ježiša a pri tejto príležitosti vám deti odovzdajú darčeky, ktoré pripravujú v materskej škole.


 

"V jasličkách Ježiško taký je malý
a predsa Jemu sa klaňali králi.
Taký chudobný v jasličkách drieme
a predsa On je Pán neba i zeme.
"
 
 
 
Pokojné prežitie vianočných sviatkov Vám praje kolektív Evanjelickej materskej školy v Petržalke.

 


Zažili sme počas mesiaca

Počas novembra a decembra sme toho zažili mnoho. Napríklad aj:
 

  • Začiatkom novembra sa žiaci veľkej triedy zúčastnili výcviku korčuľovania.

  • Spolu s Detskou misiou prišli naši škôlkari spríjemniť chvíle seniorom do Evanjelického domu starostlivosti.

  • "Leteli" sme do vesmíru v rámci edukačnej aktivity Putovanie vesmírom

  • Detská misia pripravila zábavný mikulášky program pre deti našej materskej školy.

Fotogaléria

Stiahnite si tablo


Pietna spomienka na M.R. Štefánika

Deti našej materskej školy sa na pozvanie Nadácie M.R.Štefánika zúčastnili na pietnej spomienke, kde vystúpili s recitáciami.
 

 


Jedálny lístok na tento týždeň:

Školská jedáleň pre ZŠ Tupolevova


Mesačný program

07.11.2017 08:15
7. - 16.11. Korčuľovanie (veľká trieda)

—————

07.11.2017 09:30
Návšteva knižnice (malá trieda)

—————

07.11.2017 10:15
Návšteva knižnice (stredná trieda)

—————

13.11.2017 09:30
Bábkové divadielko Benjamín v MŠ

—————

22.11.2017 09:00
Vystúpenie pre seniorov v Evanjelickom dome starostlivosti

—————

23.11.2017 10:00
"Putovanie vesmírom" - edukačná aktivita

—————

30.11.2017 08:15
Návšteva hvezdárne v Hlohovci - "Kamilka na potulkách vesmírom"

—————

05.12.2017 08:30
Depistáž predškolskej zrelosti (predškoláci)

—————

07.12.2017 08:30
"Mikuláš" - zábavný program detskej misie 

—————

14.12.2017 08:30
"Škriatok Fidlibum" - natáčanie RTVS v MŠ

—————

14.12.2017 15:00
Vianočný hudobný program pre seniorov CZ – Petržalka (predškoláci) -...

—————

15.12.2017 08:15
"Filharmonická škôlka pre najmenších" - Slovenská filharmónia

—————

17.12.2017 09:30
Predvianočné vystúpenie detí v kostole sv. Trojice v Petržalke

—————

19.12.2017 08:30
Pečenie medovníkov

—————