Zažili sme počas novembra

  • V novembri sme sa boli pozrieť do Slovenskej televízie. Videli sme aj Fidlibuma.
  • V rámci úcty k starším navštívili deti z veľkej triedy pani učiteľku Doňu. Ďakujeme za milé privítanie a pohostenie.
  • Koncom mesiaca sme sa naučili robiť medovníky.
  • V posledný novembrový deň sa predškoláci vybrali na návštevu do evanjelickej základnej školy na Palisádach.

 


 

"A nepripodobňujte sa tomuto svetu,

ale premeňte sa obnovením mysle,

aby ste vedeli rozoznať, čo je Božia vôľa,

totiž čo je dobré, milé a dokonalé." 

Rím. 12,2

 


Fotogaléria


Výtvarná súťaž s Hello Kids

 


Jedálny lístok na tento týždeň:

Školská jedáleň pre ZŠ Tupolevova


Mesačný program

28.11.2016 08:30
Pečenie medovníkov (veľká trieda)

—————

30.11.2016 08:30
Návšteva ZŠ Palisády - predškoláci

—————

01.12.2016 08:30
Tvorivé dielničky - príprava vianočného darčeka (malá trieda)

—————

01.12.2016 14:00
Vystúpenie predškolákov v kostole na Panenskej ul. spolu so ZŠ Palisády...

—————

05.12.2016 10:00
Koncert v Slovenskej filharmónii

—————

06.12.2016 09:00
Koncert žiakov ZUŠ Jána Albrechta v MŠ.

—————

06.12.2016 10:00
Príde k nám Mikuláš

—————

08.12.2016 09:15
Návšteva ev. CZ Legionárska spojená s programom pre deti (Audiencia u...

—————

08.12.2016 15:00
Vystúpenie predškolákov v zborovom dome ECAV Petržalka (veľká trieda)

—————

13.12.2016 15:30
Besiedka v zborovom dome

—————