V októbri už tradične vzdávame Bohu vďaku za dary, za úrodu zeme. V našej škôlke sme si to množstvo darov, , ktoré od nášho Pána dostávame, pripomenuli okrem iného aj rôznymi druhmi ovocia a zeleniny.