V novembri sa naša materská škola opäť zapojila do celoslovenského projektu „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?“. 

Vďaka projektu máme možnosť spoločne spájať generácie ľudí a priniesť veľa lásky a radosti neznámemu seniorovi.

Spoločne sme vytvorili krabičky plné lásky. V rámci projektu vedieme deti k dobrovoľníctvu a nezištnej pomoci, kedy možno náš a Váš darček je ich jediným darčekom, žiaľ niekedy i tým posledným.