Po dobrej skúsenosti z vystúpenia našich detí v minulom školskom roku nás opäť zavolali poslúžiť krátkym programom aj starkým v sociálno – zdravotníckom zariadení Rafael. Začiatkom októbra sa naši predškoláci preto vybrali spríjemniť chvíle seniorom aj v tu.

Na vystúpenie deti priniesli aj malú pozornosť. Darček, vyrobený vlastnými rukami. A ako inak vyjadriť lásku než srdiečkom. Srdiečko z korálok, ktoré si možno postaviť na stolík. Nech  pripomína naše stretnutie. A ešte lepšie, nech pripomína Toho, kto je zdrojom najväčšej lásky. Pána Ježiša.

Viac z tohto krásneho stretnutia našich najmenších a tých starších si môžete prečítať aj v tomto článku.