Vitajte na stránke Evanjelickej materskej školy Dr. Filipa Melanchtona.

 

 

Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho. 

J 3,16


Vítame vás v novom školskom roku 2023/2024

Milí rodičia

vítame vás v našej škôlke v novom školskom roku. Prvýkrát sa spolu s vašimi deťmi uvidíme v tomto roku v pondelok 4. septembra. 

V prípade, že vaše dieťa nastupuje do škôlky po prvýkrát, prečítajte si prosím zoznam vecí, ktoré potrebujete mať prichystané pri nástupe.


Organizácia prevádzky EMŠ pre školský rok 2023/2024

Materská škola je otvorená od  7:00 hod. – 17:00 hod.

Telefónne číslo materskej školy: 02/ 63 81 28 23

Vstup do areálu materskej školy

Oficiálny vstup do areálu materskej škole je cez bráničku za tenisovým kurtom, druhý vstup je pri bežeckej dráhe (od MŠ Iľjušinova).

Do budovy materskej školy vstupujte cez vchod od tenisového kurtu.

Každý deň bude príjem detí do MŠ ráno od 7:00 hod. do 8:00 hod., potom sa vchod zamyká.

Po príchode do materskej školy si dieťa umyje ruky v umyvárni MŠ (rodič do umyvárne nevstupuje).

Sprevádzajúca osoba odovzdáva dieťa výhradne učiteľke, ktorá dieťa prevezme na základe záveru ranného zdravotného filtra pri dverách triedy. V prípade podozrenia na akútne ochorenie, dieťa nebude prevzaté do materskej školy.

Odchod z materskej školy

Deti, ktoré budete chcieť vyzdvihnúť hneď po obede, nám nahláste ráno po príchode do MŠ.

Deti sa z materskej školy vyzdvihujú po 15:00 hod. V prípade priaznivého počasia sa deti budú zdržiavať vonku na školskom ihrisku. Prosíme nevstupovať do priestorov školského ihriska. Dieťa privedieme k bráne. Počas nepriaznivého počasia sa deti budú zdržiavať vo vnútri MŠ.

Adaptačný proces novoprijatých detí

Dieťa sa adaptuje na MŠ postupne:

  • prvý, druhý deň do 10,00 hod.
  • v prípade, že dieťa nemá výrazné problémy, zostáva 2-3 dni na dopoludnie, t.j. do 12:00 hod.
  • v ďalších dňoch nastupuje postupné privykanie na popoludňajší oddych.

Odporúčame prinášať deti do materskej školy po 7:30 hod. a prevziať dieťa cca. o 15:00 hod.

Proces adaptácie bude prebiehať individuálne pre každé dieťa. Triedne učiteľky budú tento proces s rodičmi konzultovať.

Odhlasovanie zo stravy

Zákonný zástupca odhlasuje dieťa najneskôr do 8:00 hod. v danom stravovacom dni na telefónnom čísle materskej školy.

Nezabudnúť priniesť

  • papučky a náhradné oblečenie do skrinky
  • pyžamko na spanie.
  • prefotenú kartičku poistenca
  • fľašu s vodou

Do materskej školy je zakázané nosenie hračiek  či iných predmetov z domáceho prostredia. Taktiež je do MŠ zakázané nosenie akéhokoľvek jedla (netýka sa detí s potvrdenou potravinovou  alergiou a intoleranciou).


Fotogaléria

Stiahnite si tablo 
(rok 2022/2023)


Mesačný program

Začiatok nového školského roka

04.09.2023 07:00
Tešíme sa na vás v novom školskom roku 2023/2024

—————


Jedálny lístok na tento týždeň:

Školská jedáleň pre ZŠ Tupolevova