Vitajte na stránke Evanjelickej materskej školy Dr. Filipa Melanchtona.

 

Moje ovce počúvajú môj hlas, aj ja ich poznám a nasledujú ma. Ja im dávam večný život, a nezahynú naveky, a nikto mi ich nevytrhne z ruky. 

Ján 27-28


Letné prázdniny

Prajeme Vám príjemné prežitie letných prázdnin a krásny čas letných dovoleniek a oddychu. Tešíme sa na všetkých, s ktorými sa v septembri opäť stretneme.

Deťom, ktoré odchádzajú do základnej školy prajeme úspešný štart do novej etapy ich života.

Zároveň by sme touto cestou chceli poďakovať všetkým vám, rodičom, starým rodičom a rodinným príslušníkom, ktorí sa podieľate na tom, aby naša materská škola i naďalej vytvárala duchovný domov pre vaše deti.

Chceli by sme Vám poďakovať za všetku Vašu duchovnú aj finančnú pomoc v uplynulom školskom roku.

kolektív Evanjelickej materskej školy


V tomto školskom roku sme zažili...


Fotogaléria

Stiahnite si tablo 
(rok 2021/2022)

Stiahnite si fotokoláž


Mesačný program

Hurá, prázdniny

01.07.2022 07:00
Prajeme vám príjemné prežitie letných prázdnin.

—————


Jedálny lístok na tento týždeň:

Školská jedáleň pre ZŠ Tupolevova