Požehnané Veľkonočné sviatky 

plné radosti a pokoja 

od zmŕtvychvstalého Krista 

vám prajú deti a kolektív 

Evanjelickej materskej školy Dr. Filipa Melanchtona