Toto všetko sa stalo, aby sa naplnilo,
čo Pán riekol ústami proroka:
Ajhľa, panna počne a porodí syna
a dajú mu meno Emanuel;
čo v preklade znamená:
Boh s nami.

Mt 1,22

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Požehnané Vianočné sviatky

plné pokoja a radosti v rodinnom kruhu

Vám prajú

deti a kolektív EMŠ