Základné údaje o.z.

  • Kontaktné údaje:
 
OZ Naša škôlka
Evanjelická materská škola Dr. F. Melanchtona
Tupolevova 20
851 01 Bratislava
 
 
  • Identifikačné a fakturačné údaje:

IČO: 51230887

DIČ: 2120653733 (neplatca DPH)

účet: SK49 0200 0000 0038 9854 2458 (VÚB banka)

  • Štatutár združenia:

JUDr. Liliana Tahotná, predsedníčka OZ