Prajeme Vám príjemné prežitie letných prázdnin a krásny čas letných dovoleniek a oddychu. Tešíme sa na všetkých, s ktorými sa v septembri opäť stretneme.

Deťom, ktoré odchádzajú do základnej školy prajeme úspešný štart do novej etapy ich života.

Zároveň by sme touto cestou chceli poďakovať všetkým vám, rodičom, starým rodičom a rodinným príslušníkom, ktorí sa podieľate na tom, aby naša materská škola i naďalej vytvárala duchovný domov pre vaše deti.

Chceli by sme Vám poďakovať za všetku Vašu duchovnú aj finančnú pomoc v uplynulom školskom roku.

kolektív Evanjelickej materskej školy