Milí rodičia i deti! 

Pozývame vás na vianočné vystúpenie detí 

počas rodinných služieb Božích 

v nedeľu 10. decembra o 11:00 

v chráme sv. Trojice v Petržalke na Strečnianskej ulici 15. 

 

PRAJEME VÁM POŽEHNANÉ SVIATKY

Z NARODENÍN PÁNA JEŽIŠA V KRUHU RODINY