Dbáme za zdravý duchovný aj telesný rast vašich detí. Preto spolupracujeme s:

s Evanjelickou ZŠ pod vedením riaditeľky PaedDr. A. PUKAJOVEJ

adresa: Palisády 57, Bratislava – Staré Mesto
tel: 02 / 52 967 389
mail: zakladna.skola@ezs.ba

s Cirkevným zborom v Petržalke pod vedením pána farára Mgr. D. BÁZLIKA

adresa: Evanjelický a.v. farský úrad ECAV, Strečnianska 15, Bratislava
tel: 02 / 63 827 559
mail: petrzalka@ecav.sk

so zubnou ambulanciou MUDr. I. VISKUPOVEJ – projekt „Zdravý úsmev“

adresa: Budatínska 61, Bratislava – Petržalka
tel: 02 / 63 838 5358

s Centrom poradenstva a prevencie pod vedením Dott. Petry Štermerskej

adresa: Švabinského 7, Bratislava – Petržalka
tel: 02 / 482 081 11
mail: info@cpppapba5.sk