Spolupracujeme ...

  • s Evanjelickou ZŠ pod vedením riaditeľky PaedDr. A. PUKAJOVEJ

kontakt: Palisády 57, Bratislava - Staré Mesto
02 / 52 967 389, zakladna.skola@ezs.ba

 

  • s Cirkevným zborom v Petržalke pod vedením pána farára Mgr. D. BÁZLIKA

kontakt: Evanjelický a.v. farský úrad ECAV, Strečnianska 15, Bratislava
02 / 63 827 559, petrzalka@ecav.sk

 

  • so zubnou ambulanciou MUDr. I. VISKUPOVEJ - projekt "Zdravý úsmev"

kontakt: Budatínska 61, Bratislava - Petržalka
02 / 63 838 5358

 

  • s Centrom poradenstva a prevencie pod vedením Dott. Petry Štermerskej

kontakt: Švabinského 7, Bratislava - Petržalka
02 / 482 081 11, info@cpppapba5.sk

 

  • s Logopedickým centrom ASOBI

kontakt: Kozia 28, Bratislava

0905 552 083 - PhDr. Zuzana JANDOVÁ-OLEKŠÁKOVÁ
0948 688 639 - Logopedická ambulancia
www.logopedia.sk, logopedia@logopedia.sk