Milí rodičia,

pozývame vás na rodičovské združenie, ktoré sa bude konať v pondelok 11.marca. 

  1. téma: Prezentácia Evanjelickej Základnej školy na Palisádach a jej benefity pre rodičov predškolákov.
  2. téma: Informácia o aktuálnom dianí v materskej škole od zriaďovateľa (p. farár D. Bázlik).