Mesačný program

Návšteva detí v EDS Palisády (VT)

30.09.2019 08:00

Program piesní a básní na tému "Pomáhame si"

—————

Návšteva z Vodárenského múzea v MŠ

19.09.2019 08:00

Pokusy s vodou, kolobeh vody a iné.

—————

Letné prázdniny

01.07.2019 07:00

Prajeme vám príjemne prežité letné prázdniny

—————

Rozlúčka s predškolákmi

16.06.2019 09:30

Vystúpenie na Službách Božích v kostole sv. Trojice

—————

Vodárenské múzeum

11.06.2019 08:30

Návšteva múzea s poznávaním kolobehu vody v prírode.

—————

Plavecký výcvik

03.06.2019 10:00

3.-7.6. Plavecký výcvik pre deti strednej a veľkej triedy

—————

Kúzelník s balónovou šou

28.05.2019 08:00

Ku dňu detí príde v doobedňajších hodinách do MŠ kúzelník s balónovou show. Pohostenie bude v triedach.

—————

Prezentácia hudobno – pohybovej prípravy

27.05.2019 16:00

prezentácia tanečného odboru detí malej triedy

—————

Slovenská národná galéria

23.05.2019 08:00

pre deti vo veľkej triede na tému O sile príbehu

—————

Slovenská národná galéria

21.05.2019 08:00

pre deti v strednej triede na tému O sile príbehu

—————