Mesačný program

TVORIVÉ DIELNE – MIKULÁŠ

08.12.2020 08:00

Žabky: tvorivé dielne s pani učiteľkami v triedach

—————

TVORIVÉ DIELNE – VIANOČNÉ OZDOBY

07.12.2020 08:00

Sovičky: tvorivé dielne s pani učiteľkami v triedach

—————

MIKULÁŠ V MŠ

04.12.2020 08:00

Žabky, Motýliky, Sovičky: Návšteva Mikuláša spojená s rozdávaním mikulášských balíčkov

—————

Začiatok školského roka

02.09.2020 07:00

Vítame deti v našej materskej škôlke

—————

Prerušenie vyučovania

16.03.2020 06:00

Prerušenie vyučovania na základe nariadenia Ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

—————

Návšteva knižnice (VT): Čo ťa žerie?

12.03.2020 08:30

V rámci mesiaca knihy deti navštívia knižnicu na Prokofievovej ulici. Cieľom je utvárať u detí pozitívny vzťah ku knihe a objavovať svet detskej literatúry.

—————

Ako vzniká kniha

10.03.2020 08:30

Edukačná aktivita zameraná na poznávanie procesu vzniku knihy, ktorý príde deťom porozprávať spisovateľka detských kníh pani Paulíčková.

—————

Návšteva knižnice (ST): Zem sa usmieva

09.03.2020 08:30

V rámci mesiaca knihy deti navštívia knižnicu na Prokofievovej ulici. Cieľom je utvárať u detí pozitívny vzťah ku knihe a objavovať svet detskej literatúry.

—————

Návšetva knižnice (MT): Medvedík a záhradná potopa

04.03.2020 08:30

V rámci mesiaca knihy deti navštívia knižnicu na Prokofievovej ulici. Cieľom je utvárať u detí pozitívny vzťah ku knihe a objavovať svet detskej literatúry.

—————

Deň otvorených dverí

26.02.2020 08:00

Deň otvorených dverí sa bude konať od 8,00 do 11,00 hod. 

—————