Mesačný program

11.05.2017 13:00

Otvorená hodina záujmového krúžku ART Pegas "Tanečno - pohybová príprava"

—————

04.05.2017 09:30

Dopraváčik v spolupráci s Mestskou políciou

—————

03.05.2017 08:30

Výchovný koncert v ZUŠ Jána Albrechta (veľká trieda)

—————

27.04.2017 08:30

Bábkové divadlo v materskej škole.

—————

25.04.2017 08:30

Výtvarné činnosti a hry s farebnými kriedami (malá trieda)

—————

13.04.2017 07:00

13.-18.4. - Veľkonočné prázdniny

—————

12.04.2017 09:00

Veľkonočné Služby Božie v Malom kostole na Panenskej ulici spolu so ZŠ Palisády

—————

09.04.2017 09:30

Veľkonočné vystúpenie v kostole v Petržalke

—————

06.04.2017 08:30

Návšteva bývalej pani učiteľky Doni v Jarovciach (stredná trieda)

—————

05.04.2017 08:30

Veľkonočné tvorivé dielne (veľká trieda)

—————