Mesačný program

Ako prišla na svet kniha

26.03.2019 09:30

Edukačná aktivita vydavateľstva Mladé letá spojená so zážitkovým učením

—————

Najkrajšia kniha na svete

25.03.2019 08:30

"Po niekoľko rokov som každých dvanásť mesiacov dvakrát prečítal celú Bibliu. Je to veľký a mohutný strom, na ktorom je každé slovo mocným konárom. Dobre som zatriasol každým konárom v túžbe vedieť, čo je na ňom a čo mi môže dať. A zatrasenie ma nikdy nesklamalo." 

Martin Luther

Pani učiteľka Palkovičová predstaví najkrajšiu knihu na Svete.

—————

Najlepší športovci pretekajú na olympijských hrách

18.03.2019 08:05

Kurz gymnastiky

—————

Prednáškoláci na návšteve v CZŠ Narnia

14.03.2019 09:00

Náčuv vyučovacej hodiny AJ u prváčikov

—————

Od semienka k rastlinke

11.03.2019 08:30

Vo vzdelávacej oblasti "Človek a príroda" na príkladoch vysvetlíme deťom význam pôdy a vody pre rastliny, živočíchy a človeka.

—————

Kvak a Čľup sú kamaráti

11.03.2019 08:00

Edukačná aktivita v Miestnej knižnici na Prokofievovej ulici (MT)

—————

Mamička, ja som hladný

04.03.2019 08:30

4.-8.3. Zdravé stravovanie ponukou ovocia a zeleniny, príprava smoothie, pekárenské výrobky.

—————

Zdravé zúbky

04.03.2019 08:30

dentálna hygiena pre všetky deti materskej školy

—————

Prázdniny

25.02.2019 07:00

Jarné prázdniny (25.2.-1.3.)

—————

Karneval

21.02.2019 08:30

Zábavné dpoludnie v maskách, program plný hier, súťaží a smiechu

—————