Mesačný program

03.05.2017 08:30

Výchovný koncert v ZUŠ Jána Albrechta (veľká trieda)

—————

27.04.2017 08:30

Bábkové divadlo v materskej škole.

—————

25.04.2017 08:30

Výtvarné činnosti a hry s farebnými kriedami (malá trieda)

—————

13.04.2017 07:00

13.-18.4. - Veľkonočné prázdniny

—————

12.04.2017 09:00

Veľkonočné Služby Božie v Malom kostole na Panenskej ulici spolu so ZŠ Palisády

—————

09.04.2017 09:30

Veľkonočné vystúpenie v kostole v Petržalke

—————

06.04.2017 08:30

Návšteva bývalej pani učiteľky Doni v Jarovciach (stredná trieda)

—————

05.04.2017 08:30

Veľkonočné tvorivé dielne (veľká trieda)

—————

04.04.2017 08:30

Veľkonočné tvorivé dielne (malá trieda)

—————

21.03.2017 07:45

21. – 27. 3.  Kurz gymnastiky v špecializovanej gymnastickej telocvični na Sokolskej ul.

—————