Mesačný program

15.01.2017 09:30

Vystúpenie na Službách Božích v kostole na Strečnianskej ulici

—————

09.01.2017 07:00

Otvorenie MŠ po Vianočných prázdninách

—————

13.12.2016 15:30

Besiedka v zborovom dome

—————

08.12.2016 15:00

Vystúpenie predškolákov v zborovom dome ECAV Petržalka (veľká trieda)

—————

08.12.2016 09:15


Návšteva ev. CZ Legionárska spojená s programom pre deti (Audiencia u Kráľa).

—————

06.12.2016 10:00

Príde k nám Mikuláš

—————

06.12.2016 09:00

Koncert žiakov ZUŠ Jána Albrechta v MŠ.

—————

05.12.2016 10:00

Koncert v Slovenskej filharmónii

—————

01.12.2016 14:00

Vystúpenie predškolákov v kostole na Panenskej ul. spolu so ZŠ Palisády (veľká trieda)

—————

01.12.2016 08:30

Tvorivé dielničky - príprava vianočného darčeka (malá trieda)

—————