Mesačný program

Úcta k starším (žabky, motýliky)

19.10.2021 08:30

Návšteva bývalej p. učiteľky Doni P. s témou: Prečo si vážime starších.

—————

Poďakovanie za úrodu

18.10.2021 10:00

Celý týždeň budeme hovoriť o daroch (úrode) v sadoch a záhradách, poďakovanie Pánu Bohu.

—————

Úcta k starším (sovičky)

18.10.2021 08:30

Návšteva bývalej p. učiteľky Doni P. s témou: Prečo si vážime starších.

—————

Šarkaniáda (sovičky)

14.10.2021 08:30

Púšťanie šarkanov, zábavná aktivita, manipulácia so šarkanom.

—————

Šarkaniáda (motýliky)

13.10.2021 08:30

Púšťanie šarkanov, zábavná aktivita, manipulácia so šarkanom.

—————

Aktivita CPPPaP – pravidelná aktivita: ABY SME SI ROZUMELI (sovičky)

12.10.2021 08:30

Aktivity zamerané na spoznávanie sa, tvorenie príjemnej emocionálno – sociálnej klímy priateľstva.

—————

Šarkaniáda (žabky)

12.10.2021 08:30

Púšťanie šarkanov, zábavná aktivita, manipulácia so šarkanom.

—————

Zber gaštanov a tvorenie (žabky)

06.10.2021 08:30

Zber gaštanov detí v okolí MŠ, vychádzka do okolia škôlky.

—————

Zber gaštanov a tvorenie (motýliky)

05.10.2021 08:30

Zber gaštanov detí v okolí MŠ, vychádzka do okolia škôlky.

—————

Zber gaštanov a tvorenie (sovičky)

30.09.2021 08:30

Zber gaštanov detí v okolí MŠ, vychádzka do okolia škôlky.

—————