Mesačný program

Hurá, prázdniny

01.07.2022 07:00

Prajeme vám príjemné prežitie letných prázdnin.

—————

Ahoj škôlka!

28.06.2022 14:00

Rozlúčková párty

—————

Výlet do jazdeckého klubu – Vysoká pri Morave

22.06.2022 08:00

Deti navštívia jazdecký klub vo Vysokej pri Morave, kde spoznajú život koní, zajazdia si na koníkoch, ...

—————

Šašo v materskej škole

20.06.2022 08:30

Do materskej školy zavíta Šašo Ľuboš so svojím vystúpením.

—————

Dopraváčik v materskej škole

15.06.2022 08:30

V spolupráci s Mestskou políciou Bratislava v doobedňajších hodinách. 

—————

Slovenská filharmónia

13.06.2022 08:30

Koncert v Slovenskej filharmónií, kde deti spoznajú hudobné nástroje a rytmickými cvičeniami si rozvinú hudobné cítenie. Téma: sláčikové nástroje

—————

Rozlúčka s predškolákmi

12.06.2022 11:00

Spoločné vystúpenie počas Služieb Božích. Deti sa budú lúčiť so svojimi kamarátmi, ktorí odchádzajú do základnej školy.

—————

Nácvik programu v kostole na Strečnianskej ulici

10.06.2022 10:00

Nácvik spoločného programu k rozlúčke s predškolákmi v Božom chráme.

—————

Fotenie detí

06.06.2022 08:30

Fotenie detí sa uskutoční v doobedných hodinách.

—————

Prekvapenie na deň detí

01.06.2022 14:00

Návšteva pani farárky a seniorov s prekvapením z cirkevného zboru Bratislava Petržalka

—————