Podporte nás...

Vážení rodičia, sponzori a priatelia školy,

veľmi pekne Vás prosíme o finančnú pomoc pre našu materskú školu formou poukázania podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby vo výške 2% podľa § 50 zákona č. 595/ 2003 Z.z. o dani z príjmov...

OZ "Naša škôlka"

Občianske združenie pri Evanjelickej materskej škole "Naša škôlka" so sídlom Tupolevova 20, 851 01 Bratislava, bolo založené podľa zákona č. 83/1990Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov v novembri 2017.

Garantom a štatutárnym zástupcom OZ „Naša škôlka“ je RNDr. Ľubica Srebalová a Ing. Erika Nagyová.

Na čo poslúžia vyzbierané peniaze:

  • doplnenie kníh do knižnice materskej školy
  • digitálne technológie k interaktívnym tabuliam

Za minulý rok (2021), bolo z OZ "Naša škôlka" preplatené:

  • Fotenie a nahrávanie rozlúčky predškolákov, vyhotovenie tabla – suma 777,50 €
  • Narodeninové knižky – 439,20 €
  • Stoly do malej triedy, stoličky do celej MŠ – 1959,72 €
  • Obliečky na paplóny a vankúše – 480 €

(Sumy boli čiastočne hradené aj z triedneho fondu.)

Údaje potrebné k poskytnutiu podielu zaplatenej dane:

Naša škôlka, o.z.

Tupolevova 20

851 01 Bratislava

IČO: 51230887

Tlačivo:  Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z prijmov fyzickej osoby 

 

Sme vďační za každý príspevok, ktorý napomôže rozvoju našej materskej školy a zlepší úroveň vyučovania.

ĎAKUJEME !

 

Ochotného darcu miluje Boh.

2.Korintským 9:7