Všetky deti na svete

1. Náš Pán všetky deti ľúbi, všetky deti na svete.
    Černoch, beloch, indián, všetky deti ľúbi Pán.
    Ježiš ľúbi všetky deti na svete.