Spievajte si...

R: Spievajte si s nami deti, nech tá pieseň svetom letí
    o tom, že nás Pán Ježiš má rád !
    Všetkým deťom bez rozdielu, nech to obletí zem celú,
    chce Pán Ježiš svoju lásku dať.
 
1. Poďte chlapci s autíčkami, aj dievčatká s bábikami,
    počúvajte, veľkí, malí, aby ste tú pieseň znali
    preto...
 
R: Spievajte si s nami deti, nech tá pieseň svetom letí
    o tom, že nás Pán Ježiš má rád !
    Všetkým deťom bez rozdielu, nech to obletí zem celú,
    chce Pán Ježiš svoju lásku dať.
 
2. Tie, čo otca s mamou majú, aj tie, čo ich nepoznajú,
    môžu mať tie isté práva na lásku, čo Ježiš dáva, 
    preto...
 
R: Spievajte si s nami deti, nech tá pieseň svetom letí
    o tom, že nás Pán Ježiš má rád !
    Všetkým deťom bez rozdielu, nech to obletí zem celú,
    chce Pán Ježiš svoju lásku dať.
 
3. Či poslúcha, či zle robí, každé dieťa každej doby,
    z každučkého svetadielu miluje Boh bez rozdielu,
    preto...
 
R: Spievajte si s nami deti, nech tá pieseň svetom letí
    o tom, že nás Pán Ježiš má rád !
    Všetkým deťom bez rozdielu, nech to obletí zem celú,
    chce Pán Ježiš svoju lásku dať.