Sadáme s vďačnosťou ...

1. Sadáme s vďačnosťou ku stolu, Pane, 
    za nápoj, pokrmy z milosti dané.
    Za to, čo dal si nám aj v tejto chvíli,
    chceme ti ďakovať, Otče náš milý.
 
2. Keď ruky otcovské chlieb na stôl kladú,
    deti sa nemusia obávať hladu.
    Dary tie v hojnosti láska nám dala,
    nech Ti je za všetko, Bože náš, chvála.