Rozlúčková

1. Keď máme sa už lúčiť zas, hoc dobre bolo nám,
    však nie je to bez nádeje, veď bol tu s nami Pán.
    To nie je, nie je lúčenie, hoc nám sa chveje hlas,
    sme láskou v Kristu spojení a zídeme sa zas. To..
 
2. ..keď máme sa už rozchádzať, Ty Pane s nami buď,
    nech Tvoja láska zázračná naplní našu hruď.
    Tam nie je smútok z lúčenia, kde viera v srdci znie,
    voláme len dovidenia a zas sa zídeme - me.