Pýtala sa žabky žabka

1. Pýtala sa žabky žabka, 
    či nepozná toho chlapca,
    ktorý udrel rosničku 
    a polámal jej nožičku.
 
2. Akoby som nepoznala, 
    druhá žabka povedala,
    aj mravčekom rozbil dom
    a hniezdo zhodil vrabčekom.
 
3. To je ale hanba v skutku,
    na to nemá chlapec ruku,
    ale aby pomáhal,
    Pán Boh mu na to ruku dal.
 
4. A vy deti, čo myslíte,
    či sa aj vy nepoznáte,
    v tejto našej pesničke
    o neposlušnej ručičke?