Púpavienky

1. Pú-pú-púpavienky v žltom klobúku,
    vraj si posadali ráno na lúku.
    Nakláňali k sebe zlaté hlavičky,
    sú to malé deti veľkej mamičky.
 
2. Cing, cing, cingi lingi, ku zvončekom zas
    v piesni konvalinky pridali svoj hlas.
    Aj ja v toto ráno s nimi speivať chcem,
    Pán Boh stvoril ľudí, nebesia i zem.