Prečo nám slniečko

1. Prečo nám slniečko svieti cez deň? 
    A v noci hviezdičky čo svietia len?
    To Pán Boh prikázal, On im to ukázal 
    a ony poslušne svietia na zem.
 
2. Prečo nám vtáčiky vyspevujú 
    a v sade kvetinky rozkvitajú? 
    To Pán Boh prikázal, On im to ukázal 
    a vtáčik s kvetinkou poslúchajú.
 
3. Pán Boh má poslušné hviezdičky rád, 
    vtáčiky, kvetinky i celý sad. 
    Tak ako hviezdičky chceme my detičky
    svietiť vždy na cestu a poslúchať.