Ovečka

1. Ovečka sa Tvoja vinie, k Tebe, Pane Ježišu.
   Už je večer, temno všade, Ty aj vo tme vidíš ju!
 
2. Ďakujem Ti, že si chodil so mnou celý dnešný deň,
   či si so mnou spokojný bol, obávam sa toho len.
 
3. Veľmi prosím, odpusti mi, tak len budem dobre spať,
   veď Ty vieš, že milujem Ťa a že chcem Ťa poslúchať!