Nový deň

1. Nový deň, nový deň, čo nám prinesieš?
    Radosť, či smútok len, čo nám odpovieš?
 
    Pán Ježiš je s nami, ja to dobre viem,
    dáva nám odvahu, radosť , pokoj len.