Modli sa...

1. Modli sa každé ráno, modli sa aj na obed,
    modli sa každý večer a nikdy neprestaň !
 
2. Čítaj Bibliu ráno, čítaj ju aj na obed,
    čítaj ju každý večer a čítať neprestaň !
 
3. Chváľ Pána každé ráno, chváľ Pána aj na obed,
    chváľ Pána každý večer, chváliť Ho neprestaň !
 
4. Rob dobré skutky ráno, rob dobre aj na obed,
    rob dobre každý večer a nikdy neprestaň !
 
5. Čakaj Ježiša ráno, čakaj Ho aj na obed,
    čakaj Ho každý večer, čakaj Ho hotový !