Keď viem...

1. Keď viem, čo Ježiš pre mňa vykonal,
    ja nemôžem už nikdy späť. Haleluja !
 
2. Keď viem, že Ježiš za mňa umieral,
    ja nemôžem už nikdy späť. Haleluja !
 
3. Keď viem, že Ježiš pre mňa zmŕtvychvstal,
    ja nemôžem už nikdy späť. Haleluja !
 
4. Keď viem, že Ježiš ma vždy sprevádza,
    ja nemôžem už nikdy späť. Haleluja !
 
5. Keď viem, že Ježiš z neba príde zas,
   ja nemôžem už nikdy späť. Haleluja !
 
R: Nie, nie, nie, nie, nie
   ja nemôžem už nidy späť. Haleluja!
 
1: ...
2: ...
3: ...
4: ...
5: ...