Keď som ráno vstával

 
1. Keď som ráno vstával, niekto sa ma dotkol, 
    keď som ráno vstával, niekto sa ma dotkol, 
    bola to ruka Božia.
 
Ref: Sláva Haleluja, sláva Haleluja, 
       niekto sa ma dotkol, bola to ruka Božia.
 
2. Keď som sa modlil, niekto sa ma dotkol, 
    keď som sa modlil, niekto sa ma dotkol, 
    bola to ruka Božia.
 
Ref: Sláva Haleluja, sláva Haleluja, 
       niekto sa ma dotkol, bola to ruka Božia.
 
3. Keď som si spieval, niekto sa ma dotkol, 
    keď som si spieval, niekto sa ma dotkol, 
    bola to ruka Božia.