Galilejskí rybári

1. Galilejskí rybári si siete oprali,
    veď celú noc lovili a ryby nemali.
    Keď sa Ježiš vybral s nimi mali mnoho rýb,
    Ukázal im svoju slávu a povolal ich.
 
R: Poďte za mnou, Ježiš hovorí, 
    učiním vás rybármi ľudí. 
    Poďte za mnou, siete nechajte,
    poďte za mnou, šťastní budete.
 
R: Poďte ...
 
2. Tento svet je veľké more v očiach Pánových
    a v ňom ešte stále mnoho nechytených rýb.
    Práve preto i nám všetkým dnes pán hovorí,
    poďte za mnou učiním vás rybármi ľudí.
 
R: Poďte za mnou, Ježiš hovorí, 
    učiním vás rybármi ľudí. 
    Poďte za mnou, siete nechajte,
    poďte za mnou, šťastní budete.
 
R: Poďte ...
 
3. Opusť aj ty svoje siete, za Pánom dnes poď,
    opusť všetko a poď k Pánu na Pánovu loď.    
    Pridaj sa k tým, ktorí lovia ľudí stratených,
    povedz im, že Ježiš zomrel práve pre hriešnych.
 
R: Poďte za mnou, Ježiš hovorí, 
    učiním vás rybármi ľudí. 
    Poďte za mnou, siete nechajte,
    poďte za mnou, šťastní budete.
 
R: Poďte ...